پرش به محتوا

د کول‌دار وحشی شتر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

د کول‌دار وحشی شتر

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر خله هسته
رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  Apoikozoa
قلمرو  هوپس‌زیان
جیر قلمرو  نفروزوآ
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  رسن‌دارون
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  پوشیده‌سران
جور رجه  پستاندارسان‌ها
رجه  Boreosphenida
جیر رجه  یوثریا
فرعی رجه  جفت‌دارون
پیل راسته  شمال‌هوددان
جور راسته  لوراسیاددان
گت راسته  فراسم‌داران
میونه راسته  Euungulata
جور راسته  Paraxonia
راسته  جفت‌سمان
جور خانواده  Cameloidea
خانواده  شترسانان
جنس  شتر
علمی نوم
Camelus ferus  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
نیکلای پرژوالسکی  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۸۷۸  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
حاملگی دوره 13 ماه  مقدار دچی‌ین (P3063) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P181) ویکی دیتا دله

د کول الخی شتر یا وحشی شتر (فارسی جه: شتر دو کوهانه وحشی) اتی شتر نوم هسته که چین وَری درنه و ونه نسل در بزه وونه. این شترونِ تعداد خله کم هسته.

منابع[دچی‌ین]