پرش به محتوا

زمین شناسی دوره ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

زمین شناسون اینتاسر که خانه راحت‌تر و بهتر زمین سر تحقیق هکنن ونه تاریخ ره چندتا دوره تقسیم کننه.

دوران عصر دور میلیون سال پیش
دیرینه‌زیستی پرمین لوپینجیوم ۲۵۱–۲۶۰٬۴
گوادالوپین ۲۶۰٬۴–۲۷۰٬۶
سیسورالین ۲۷۰٬۶–۲۹۹
کربونیفر پنسیلوانین ۲۹۹–۳۱۸٬۱
میسیسیپین ۳۱۸٬۱–۳۵۹٬۲
دونین دونین ۳۵۹٬۲–۳۸۵٬۳
دونین ۳۸۵٬۳–۳۹۷٬۵
دوونین آغازین ۳۹۷٬۵–۴۱۶
سیلورین پریدولی ۴۱۶–۴۱۸٬۷
لودلو ۴۱۸٬۷–۴۲۲٬۹
ونلاک ۴۲۲٬۹–۴۲۸٬۲
لاندووری ۴۲۸٬۲–۴۴۳٬۷
اوردویسین اوردویسین ۴۴۳٬۷–۴۶۰٬۹
اوردویسین ۴۶۰٬۹–۴۷۱٬۸
اردویسین آغازین ۴۷۱٬۸–۴۸۸٬۳
کامبرین فورونجین ۴۸۸٬۳–۴۹۹
سری ۳ ۴۹۹–۵۱۰
سری ۲ ۵۱۰–۵۲۱
ترنئووین ۵۲۱–۵۴۲

پرکامبرین[دچی‌ین]

زمین‌شناسی اولی دوره ره پرکامبرین گنه که ونه معنی پیش از زندگی هسه.وه شه د قسمت بونه که وشون نوم :پروتروزوئیک و آرکئو زوئیک هسه.

پالئو زوئیک[دچی‌ین]

زمین‌شناسی دومی دوره پالئو زوئیک هسه.که ونه معنی قدیمی زندگی هسه.وه شه شش دوره دارنه که وشون نوم هسه: پرمین ، کربونیفر ، دونین ، سیلورین ، اوردوویسین ، کامبرین . اینتا دوره ۳۴۵ ملیون سال درازی بکشیه.

مزوزوئیک[دچی‌ین]

زمین‌شناسی سومی دوره مزوزوئیک نوم دارنه که ونه معنی میونی زندگی هسه.وه شه سه تا دوره دارنه که وشون نوم هسه: کرتاسه ، جوراسیک ، تریاس .اینتا دوره ۱۶۰ ملیون سال درازی بکشیه.

سنوزوئیک[دچی‌ین]

زمین‌شناسی سومی دوره ره سنوزوئیک گنه که ونه معنی نو زندگی هسه.وه شه دتا دوره بونه که وشون نوم تر شیاری و کواترنری هسه.ترشیاری شه پنج تا دوره بونه که وشون نوم هسه: پلیوسن ، میوسن ، الیگوسن ، ائوسن ، پالئوسن .اینتا دوره ۶۵ملیون سال درازی بکشیه.کواتر نری دوره هم شه دتا دوره بونه که وشون نوم هولوسن و پلئستوسن هسه.اما الان اینتا دوره دله درمی.