زمین شناسی دوره ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن

زمین شناسون اینتاسر که خوانه راحت تر و بهتر زمین سر تحقیق هکنن ونه تاریخ ره چندتا دوره تقسیم کننه.

پرکامبرین[دچی‌ین]

زمین‌شناسی اولی دوره ره پرکامبرین گنه که ونه معنی پیش از زندگی هسه.وه شه د قسمت بونه که وشون نوم :پروتروزوئیک و آرکئو زوئیک هسه.

پالئو زوئیک[دچی‌ین]

زمین‌شناسی دومی دوره پالئو زوئیک هسه.که ونه معنی قدیمی زندگی هسه.وه شه شش دوره دارنه که وشون نوم هسه: پرمین ، کربونیفر ، دونین ، سیلورین ، اوردوویسین ، کامبرین . اینتا دوره ۳۴۵ ملیون سال درازی بکشیه.

مزوزوئیک[دچی‌ین]

زمین‌شناسی سومی دوره مزوزوئیک نوم دارنه که ونه معنی میونی زندگی هسه.وه شه سه تا دوره دارنه که وشون نوم هسه: کرتاسه ، جوراسیک ، تریاس .اینتا دوره ۱۶۰ ملیون سال درازی بکشیه.

سنوزوئیک[دچی‌ین]

زمین‌شناسی سومی دوره ره سنوزوئیک گنه که ونه معنی نو زندگی هسه.وه شه دتا دوره بونه که وشون نوم تر شیاری و کواترنری هسه.ترشیاری شه پنج تا دوره بونه که وشون نوم هسه: پلیوسن ، میوسن ، الیگوسن ، ائوسن ، پالئوسن .اینتا دوره ۶۵ملیون سال درازی بکشیه.کواتر نری دوره هم شه دتا دوره بونه که وشون نوم هولوسن و پلئستوسن هسه.اما الان اینتا دوره دله درمی.