زکات

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

زکات یا صدقه فطره اَتا نوع کومک هسه فقیرون و درموندگون وسه کا رمزون‌ما توم بیه، فطر اَئیدِ شو، ونه هرکس کا سرپرس هسه شه مال جا جدا هاکنه.


اینتا مال ونه سه کیلو گندم یا جو یا خِرما یا مَمیج یا دونه جا بوئه یا ونه پیل ر هدائن. فطر ائید شو توننه این مال ر هادن مستحق ر و تا ائید نماج تمان دارنه هاده، اگر نماج ندنه تا ظوهر فطر روج تمان دارنه کا هاده وگرنا ونه گس دره هنتا.

خاره که آدم اونچی کا خرنه ر زکات هاده و زکات نون خورا و فقیرون و درموندگون گس سر دنیه. رَشنق نتونده سید ر فطره هاده.

این مال ر توننه یا فقیر ر هادن یا مسکین ر امبا توننه عاملین یعنی اونایی کا خمس و زکات ر جمع کننه یا کارهای عام المنفعه مثل مدرسه و پل بساتن یا مچد بساتن یا کسی کا راه دله بمونسه و شه دیمای دگرسن پیل ر ندارنه ر دی تونه هاده.