پرش به محتوا

سَلَمی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

سَلَمی(فرونسئیج جه:salami) اتا گوشتی فراورده هسته کا هوا جا خشک هاکردن و تخمیر هاکردن جا تولید بونه. ونه مکولات(مخلفات) بونه کا خی گوشت یا گوگزا(گوگ)گوشت بوئه .اینتا خراکی ماده چونکه نپیسسه و بونسه کا دراز گادر وسه ذخیره هاکردن اروپا جنوب دهاتیون وسه خلی اهمیت داشته .سلمی بونه کا ۴۰ روج خنه دما دله اسکت (سالم) بمونده . انواع سنتی سلمی ایتالیا، فرونسه، سوئد، مجارسون ، آلمان، اسپانیا، صربسون ، اسلوونی، رومانی، لهستون ، بلغارسون و ترکیه دله تولید بونه .

سلمی