طبری قوم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

قوم طبری یا قوم تبری اتا قوم هسه که طبرستان دله دویه.[۱] مورخین قوم طبری ره ایتی توصیف هاکردنه، طبری‌ون اتا قومی جنگجو طبرستون دله بینه.[۲] طبری قوم قرون هفتم تا دوازده جه به تیره‌های مازرونی، کتول و الیکایی تقسیم بوینه.[۳] مازرونیون، کتولون و الیکاییون ریشه طبری دارننه.[۴] اردشیر برزگر گنه تپوریون نیای طبریون هسنه.[۵] طبریون دوران باستان مازرون و جرجان سکونت داشتنه.[۶] نصرالله هومند گنه طبریون چهار هزار سال قدمت دارنه.[۷] قوم طبری چند قرن تحت فشار اعراب مسلمان بینه. قوم طبری شه دین و قومیت و هویت در مقابل اعراب دفاع کردنه. مقاوت طبریون در برابر اعراب چند هدف داشته که شامل حفظ دین، هویت و قومیت طبری بَوی بو.[۸] قوم طبری دوره هخامنشی سرکش و تندخو بینه و به جز شه خانواده کسی ره فرمانبردار نوینه. هخامنشیون طبریونه باج دانه.[۹] کوروش و خشایارشاه طبروین جا استفاده کردنه تا بتونن جنگه دله پیروز بوون.[۱۰] اسکندر سعی هاکرده طبریونه سامونه فتح هاکنه ولی موفق نویه.[۱۱] احمد بن یحیی بلاذری گنه طبریون همه دلیر و شجاع بینه.[۱۲]

گت مردمون[دچی‌ین]

گت بنویشته ره بخوندین: گت آدمون

اینتا بنویشته مازرون خَوِر هسته. ونه گت تر هکردن جا به ویکی‌پدیا کومک هکنین.

منبعون[دچی‌ین]

 1. نصری اشرفی، جهانگیر. جعفر شجاع کیوانی. دانشنامهٔ تبرستان و مازندران جلد دوم. نشرنی = ۲۲۵، ۱۳۹۹. 
 2. اسلامی، حسین. تاریخ دو هزار ساله ساری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۲. ۲۱. 
 3. نصری اشرفی، جهانگیر. جعفر شجاع کیوانی. دانشنامهٔ تبرستان و مازندران جلد دوم. نشرنی = ۲۳۸، ۱۳۹۹. 
 4. نصری اشرفی، جهانگیر. جعفر شجاع کیوانی. دانشنامهٔ تبرستان و مازندران جلد سوم. نشرنی = ۲۳۸، ۱۳۹۹. 
 5. برزگر، اردشیر. تاریخ تبرستان جلد اول. انتشارات رسانش، ۱۳۸۰. ۳۸. 
 6. یزدان پناه لموکی، طیار. تاریخ مازندران باستان. انتشارات چشمه، ۱۳۸۲. ۱۵۹. 
 7. سال نو طبری؛ دوم مرداد ماه خورشیدی، آغاز سال نو تبری مبارک باد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 8. لطف آبادی، محسن. «کنش و واکنش اعراب مسلمان و طبریان زردشتی سواحل دریای مازندران در قرون نخستین اسلامی (تا پیش از قیام مازیار)». فصل نامه علمی-پژوهشی ۶، ش. ۱۷ (۱۳۸۹): ۱۲۰. 
 9. برزگر، اردشیر. تاریخ تبرستان جلد اول. انتشارات رسانش، ۱۳۸۰. ۴۳. 
 10. برزگر، اردشیر. تاریخ تبرستان جلد اول. انتشارات رسانش، ۱۳۸۰. ۴۴. 
 11. اسلامی، حسین. تاریخ دو هزار ساله ساری. انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، ۱۳۷۲. ۴۴. 
 12. شجاع شفیعی، محمدمهدی. تاریخ اسلام در نواحی شمالی ایران. انتشارات اشاره، ۱۳۷۷. ۵۳.