پرش به محتوا

عربستون شهرون فهرست

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

سعودی عربستون شهرون اینان هستنه که جمعیت سَره ترتیب بَییتنه.

گتی شهر عربی جه ۱۹۷۴ جمعیت ۱۹۹۲ جمعیت ۲۰۰۴ جمعیت استان
۱. ریاض الریاض  ۶۶۶٫۸۴۰ ۲٫۷۷۶٫۰۹۶ ۴٫۰۸۷٫۱۵۲ ریاض (استان)
۲. جده جدة  ۵۶۱٫۱۰۴ ۲٫۰۴۶٫۲۵۱ ۲٫۸۰۱٫۴۸۱ مکه (استان)
۳. مکه مکة  ۳۶۶٫۸۰۱ ۹۶۵٫۶۹۷ ۱٫۲۹۴٫۱۶۸ مکه (استان)
۴. مدینه المدینة  ۱۹۸٫۱۸۶ ۶۰۸٫۲۹۵ ۹۱۸٫۸۸۹ مدینه (استان)
۵. دمام (شهر) الدمام  ۱۲۷٫۸۴۴ ۴۸۲٫۳۲۱ ۷۴۴٫۳۲۱ الشرقیه (عربستان)
۶. طائف الطائف  ۲۰۴٫۸۵۷ ۴۱۶٫۱۲۱ ۵۲۱٫۲۷۳ مکه (استان)
۷. تبوک (شهر) تبوک  ۷۴٫۸۲۵ ۲۹۲٫۵۵۵ ۴۴۱٫۳۵۱ تبوک (استان)
۸. بریده (شهر) بریدة  ۶۹٫۹۴۰ ۲۴۸٫۶۳۶ ۳۷۸٫۴۲۲ قصیم (استان)
۹. خمیس مشیط (شهر) خمیس مشیط  ۴۹٫۵۸۱ ۲۱۷٫۸۷۰ ۳۷۲٫۶۹۵ عسیر (استان)
۱۰. هفوف الهفوف  ۱۰۱٫۲۷۱ ۲۲۵٫۸۴۷ ۲۸۷٫۸۴۱ الشرقیه (عربستان)
۱۱. المبرز المبرز  ۵۴٫۳۲۵ ۲۱۹٫۱۲۳ ۲۸۵٫۰۶۷ الشرقیه (عربستان)
۱۲. حائل حائل  ۴۰٫۵۰۲ ۱۷۶٫۷۵۷ ۲۶۷٫۰۰۵ حائل (استان)
۱۳. نجران (شهر) نجران  ۴۷٫۵۰۲ ۹۰٫۹۸۳ ۲۴۶٫۸۸۰ نجران (استان)
۱۴. حفر الباطن حفر الباطن  ... ۱۳۷٫۷۹۳ ۲۳۱٫۹۷۸ الشرقیه (عربستان)
۱۵. الجبیل الجبیل  ... ۱۴۰٫۸۲۸ ۲۲۲٫۵۴۴ الشرقیه (عربستان)
۱۶. ابها أبها  ۳۰٫۱۵۰ ۱۱۲٫۳۱۶ ۲۰۱٫۹۱۲ عسیر (استان)
۱۷. الخرج الخرج  ... ۱۵۲٫۰۷۱ ۲۰۰٫۹۵۸ ریاض (استان)
۱۸. ثقبه الثقبة  ... ۱۲۵٫۶۵۰ ۱۹۱٫۸۲۶ الشرقیه (عربستان)
۱۹. ینبع البحر ینبع البحر  ... ۱۱۹٫۸۱۹ ۱۸۸٫۴۳۰ مدینه (استان)
۲۰. الخبر الخبر  ۴۸٫۸۱۷ ۱۴۱٫۶۸۳ ۱۶۵٫۷۹۹ الشرقیه (عربستان)
۲۱. عرعر (شهر) عرعر  ... ۱۰۸٫۰۵۵ ۱۴۵٫۲۳۷ الحدود الشمالیه
۲۲. الحویه الحویة  ... ۹۳٫۸۸۸ ۱۳۲٫۰۷۸ مکه (استان)
۲۳. عنیزه عنیزة  ... ۹۱٫۱۰۶ ۱۲۸٫۹۳۰ قصیم (استان)
۲۴. سکاکه سکاکة  ... ۶۵٫۷۹۳ ۱۲۲٫۶۸۶ الجوف (استان)
۲۵. جیزان جیزان  ۳۲٫۸۱۴ ۵۶٫۵۶۵ ۱۰۰٫۶۹۴ جیزان (استان)
۲۶. القریه القریة  ... ۷۲٫۹۲۱ ۱۰۰٫۴۳۶ الجوف (استان)
۲۷. قطیف القطیف  ... ۹۸٫۹۲۰ ۹۸٫۲۷۸ الشرقیه (عربستان)
۲۸. ظهران الظهران  ... ۷۳٫۶۹۱ ۹۷٫۴۴۶ الشرقیه (عربستان)
۲۹. الباحه الباحة  ... ... ۸۵٫۲۱۲ باحه (استان)
۳۰. تاروت تاروت  ... ۳۸٫۰۵۵ ۸۰٫۶۸۶ الشرقیه (عربستان)
۳۱. الرس الرس  ... ۵۶٫۸۶۶ ۷۹٫۶۳۲ قصیم (استان)
۳۲. وادی الدواسر وادی الدواسر  ... ... ۷۹٫۵۵۸ ریاض (استان)
۳۳. بیشه (شهر) بیشه  ... ۴۳٫۴۸۵ ۷۸٫۳۰۳ عسیر (استان)
۳۴. سیهات سیهات  ... ۵۸٫۰۶۰ ۶۶٫۰۳۸ الشرقیه (عربستان)
۳۵. شروره شروره  ... ۳۷٫۰۹۱ ۶۵٫۱۸۵ نجران (استان)
۳۶. بحره (شهر) بحره  ... ... ۵۹٫۸۰۹ مکه (استان)
۳۷. الخفجی الخفجی  ... ۴۹٫۷۲۹ ۵۴٫۴۶۴ الشرقیه (عربستان)
۳۸. الدوامی الدوادمی  ... ۳۷٫۸۷۱ ۵۳٫۰۷۱ ریاض (استان)
۳۹. صبیاء صبیاء  ... ۳۴٫۹۵۱ ۵۲٫۴۴۱ جیزان (استان
۴۰. زلفی الزلفی  ... ۴۱٫۶۶۰ ۵۲٫۲۰۹ ریاض (استان)
۴۱. احد رفیده احد رفیده  ... ... ۵۰٫۰۸۰ عسیر (استان)

منابع[دچی‌ین]

ویکی‌آلمانی