پرش به محتوا

عقده ادیپ

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

در دیدگاه فروید، بيتر هسه به دو مسئله اشاره هکنیم د کمپلس که در اونا اتا عقدهٔ ادیپ و دیگری عقدهٔ الکترا هسه. فروید اعتقاد دارنه با توجه به اینتا اسامی که از دانشمندون موجود هسه عقدهٔ ادیپ خاص ريكاهون هسه و عقدهٔ الکترا خاص كيجاهون هسه. در اینتا عقده‌ها چه كيجا باشه چه ريكا در سنین پائین شه خد ره به والد غیر هم جنس نزدیک كنه و از والد هم جنس دوری كنه. مثلاً اتا ريكا وچه به شه مار گرایش دارنه و عاطفهٔ ویشتری به شه مار نشون دنه و شاید مقداری درگیری با شه پِر ایجاد هكنه و در مورد كيجااینتا مسئله به عکس اتفاق كفنه. کشیده بين به سمت پِر یا مار و دوری از والد هم جنس ره زمینهٔ این دِ تا عقده دومي که پس از مدتی این دِ تا عقده‌ در وچه حل بونه و با تصفیه و حل بين این عقده‌ها وچه‌ها شه خد ره با گترها همانند كننه. ريكا به سمت پر شونه و لباس وه ره پوشنه و حرکات وه ره تقلید كننه و كيجا به سمت مار شونه و جلوه‌های رفتاری مار ره تقلید كنه.

منابع[دچی‌ین]

  • براهنی، محمدنقی (و دیگران). واژه‌نامهٔ روانشناسی و زمینه‌های وابسته. چاپ یازدهم، تهران: فرهنگ معاصر، ۱۳۸۲ خ.، شابک: ‎x-‏‎۹۶۴-۵۵۴۵-۱۷‏. ‏