فارسی الفبا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

فارسی الفبای قواعد همونتایی هسسه که اسا مدارس دله آموجش داده بونه و فارسی زوون ِرسانه ئون ونه جا استفاده کننه، فقط نوکاتی وجود داینه که ونه رعایت بووه:


  • تشدید ره ونه تکرار هاکردن جا نشون هادیم;

فارسی: میگویند = گنّه ← گننه / genne البته بابلی دله بونه گنِنه / genene


  • تنوین ره ونه ن جا نشون هادیم;

فارسی: مثلاً = مثلاٍ ← مثلن / maselen


  • جمع دوستن;

ون وختی واژه بیستا حرف جا توم بونه که ونه یکسره بـَنویش بووه;

فارسی: درخت‌ها = دارون / därun

ئون وختی واژه صدادار ِحرف جا تموم بونه که اگه ـه جا توم بووه ونه جدا بـَنویسم;

فارسی: پسرها = ریکائون / rikä'un

فارسی: خانه‌ها = سره ئون / sere'un


  • اضافه یه کسره:

ِ وختی که واژه بیستا حرف جا توم بونه که ونه اتا فاصله هادیم و بعد وره بـَنویسیم;

فارسی: کفشِ جواد : جوادِ کوش ← جواد ِکوش / jeväd e kuş