فرسودگی شغلی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

...فرسودگی شغلی...ره از لحاظ لغوی تومی تحلیل قوای روانی که گاهی با افسردگی همراه هسّه و از تلاش برای کومک به بیمارون روانی یا افراد تحت فشار روانی ناشی بونه تعریف هکردن[۱].فرسودگی شغلی نشونگان خسّگی مفرط عاطفی به دنبال سالای درگیری و تعهد نسبت به کار و مردم هسّه[۲].به عبارت دیگه فرسودگی ‌شغلی خسّگی فیزیکی، هیجانی و روانی به دنبال قرار بیتن طولانی مدت در موقعیت سخت کار هسّه[۳].اینتا نشانگون حالتی هسّه که در اونتا قدرت و توانایی افراد کمه و رغبت و تمایل اونا برای انجام کار و فعالیت کاهش پیدا کنه[۴]

منابع[دچی‌ین]

  1. پور افکاری،نصرت اله(1380)فرهنگ جامع روانشناسی-روان پزشکی انگلیسی-فارسی،جلد اول،چاپ سوم،تهران،فرهنگ معاصر،صفحه 210.
  2. ساراسون،ایروین جی.ساراسون،باربارا آر.روانشناسی مرضی،مترجم،بهمن نجاریان و همکاران(1371)،جلد اول،چاپ اول،تهران،رشد.
  3. by mayo clinic staff sep 26,2006.http://www.mayoclinic.com.
  4. فولاد بند،فرزانه(1385)خستگی شغلی،علل و راه حل،هفته نومه سلامت،شماره صدو شش،سال سوم،صفحه 8.