فلسفه تش کیش زرتشت دله

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

اَتّا چی که شایع بَی یه این هَسه که زرتشتیان تَش پَرَستِنه، ولی اِتی نی یه بلکه تَش گَت‌ترین پاک کِنِنده و نورانی‌ترین عنصر هَسّه، تَش ر ِ رمز و سمبل اهورامزدا دونِنّه. فردوسی اینتا مطلب ِ خَو ِر اِتی گِنه:

         نگویی که آتش پرستان بدند            پرستنده ی پاک یزدان بدند

زرتشت تَش ر ِ بعِنوان شه کیش ِ نشونه انتخاب هاکِرده تا بَوّه:

۱-تَش ِ جور پاک بوئین.

۲-هَم تی که تَش ِ شعله جور شونه، شِمه هم جور بورین، روحانیت، انسانیت و ترقی و تعالی ِ سو بورین.

۳-هَم تی که تَش ِ شعله جِر نِنه، شمه هم تلاش هاکِنین تا گرفتار نفس نَوّین و گَت ِ اَرمون ر ِ مد نظر دارین.

۴-هَم تی که تَش ناپاکون ر ِ پاک کِنّه و شه آلوده نَبونه شِمه هم بدی یه جا نبرد هاکِنین بدون اینکه شه آلوده بَوّین.

۵-تَش هر چی یه جا برخِرد هاکِنه و ر ِ نیز شه جور درخشان کِنّه، پس زرتشتی هم و ِنه پس از برخورداری از دانش و بینش، دیگران ر ِ از فروغ نیکی اَشا(بهترین – پاکی نظام هستی) بهره مند هاکِنه.

۶-تَش زیبا هَسه، حیات دارنه و بیقِراره و تا آخرین لحظه که رووشِن هَسّه شه حرکت ر ِ تِمام نَکِنّه و فعالیت دارنه.انسان هم و ِنه هَم تی فعال بوئه و بی قِرار دَوّه. تَشی هم که آدِم ِ درون ر ِ از آلودگی پاک کِنّه چیزی جز اَشا نی یه و و ِنه با رعایت سه اصل:خار فکر هاکِردن، خار گَپ بَزوئن، خار رفتار هاکِردن(اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک) بدست بی یه.

آتشکده ها، ایران ِ باستان ِ د ِله فقط جای عبادت دَ نی بی یه، بلکه و ِشون د ِله دادگاه،درمانگاه و دبستان هم بی یه.آتشکده د ِله موبدان دادرسی کِرد ِنه و بیماران روحی و روانی هم اونجه شفا پیدا کِرد ِنه، کتابخانه جامع هم دَی یه که وَچون ر ِ آموزش هادِن.