لیسه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

لیسه

لیسه‌ئون ِمختلف ِجورون

علمی طبقه‌بندی
قلمرو: جانورون
چله: نرم‌تنان
کلاس: اشکم‌پائون
جیر کلاس: راست‌اشکم‌پائون
جور راسته: دگرآبششان
راسته: شش‌دارون
جیر راسته: هوشش‌داران
فرعی راسته: Stylommatophora
زیرفرورده‌ها، بالاحانواده‌ها و خانواده‌ها
متن ره هارشین
لیسه عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله


لیسه ات‌تی بی‌صدف ِلیسک و ات‌جور نرم‌تن، اشکم‌پائون ِچِلّه دله، هسته. این حیوون راست‌اشکم‌پائون ِزیررده (Orthogastropoda) و دگرآبششان ِبالاراسته (Heterobranchia) و شش‌دارون ِراستهٔ (Pulmonata) دله قرار دانّه. علت اینکه لیسک ره اشکم‌پائون ِرده دله قرار هِدانه این هسته که ونه بَدِن ِبِن اتجور حرکتی وسیله و لینگ‌مونا هسته.

منابع[دچی‌ین]

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.