پرش به محتوا

ماژول:Wikidata2/P106

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

توضیحات این پودمان می‌تواند در ماژول:Wikidata2/P106/توضیحات قرار گیرد.

local p = {}
local categoryLinksToEntitiesWithMissingLabel = '[[تصنيف:صفحات بها مهن بحاجة للتأنيث]]'; 

local skiip = {"Q42857"}

local function formatGenderLabelForEntityId( jobqid, isFemale, options)
	local joblabel = formatStatements( {property='P2521', entityId=jobqid, noref='true', langpref='mzn', formatting='text', rank="all"}) or ""
	local vv = formatEntityId(jobqid, options)
	if isFemale and isFemale =='Q6581072'  or isFemale =='Q1052281' then
		vv = formatEntityId(jobqid, {label=joblabel})
	end
	return vv
end

function p.formatEntityWithGenderClaim( datavalue, datatype, options)
   	local value = datavalue.value
   	local jobqid = datavalue.value.id
	   		
	for k, v in pairs(skiip) do
		if datavalue.value.id == v then 
			mw.log("P106:Q42857 undisplayed.")
			return ""
		end
	end
	local personqid = options.entityId or options.qid
	local gender = formatStatements({property='P21', entityId=personqid, noref='t',rank='all', firstvalue='t', formatting='raw'})
	local s = formatGenderLabelForEntityId(jobqid, gender, options).value
	return s 

end
return p