پرش به محتوا

متحده ایالات رییس‌جمهورون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

لیست رئیس جومور موتحده ایالات آمریکا. این لیست شامل افرادی هسته که مطابق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مصوب سال ۱۷۸۹ به این سمت انتخاب بینه.

در مواردی این پست به صورت متوالی در اختیار اتا فرد قرار بَیته. برای مثال جورج واشنگتن دِ دوره متوالی این سمت وسه خدمت هاکرده و به عنوان نخستین رئیس جومور ایالات متحده بشناسییه وانه(و نا نخستین و دومین).

رئیس جومورون

[دچی‌ین]
ردیف رئیس جومور آغاز به کار پایان دوره حزب معاون رئیس جومور دوره
۱ جورج واشنگتن ۳۰ آوریل، ۱۷۸۹ ۴ مارس، ۱۷۹۷ حزب نداشته جان آدامز ۱
۲
۲ جان آدامز ۴ مارس، ۱۷۹۷ ۴ مارس، ۱۸۰۱ فدرالیست توماس جفرسون ۳
۳ توماس جفرسون ۴ مارس، ۱۸۰۱ ۴ مارس، ۱۸۰۹ حزب دموکرات-جوموری‌خواه آرون بور ۴
جورج کلینتون[۱] ۵
۴ جیمز مادیسون ۴ مارس، ۱۸۰۹ ۴ مارس، ۱۸۱۷ حزب دموکرات-جوموری‌خواه ۶
البریج گری[۱]
۷
۵ جیمز مونرو ۴ مارس، ۱۸۱۷ ۴ مارس، ۱۸۲۵ حزب دموکرات-جوموری‌خواه دانیل تامپکینس ۸
۹
۶ جان کوئینسی آدامز ۴ مارس، ۱۸۲۵ ۴ مارس، ۱۸۲۹ حزب دموکرات-جوموری‌خواه
حزب جوموری‌خواه
جان کالهوم ۱۰
۷ اندرو جکسون ۴ مارس، ۱۸۲۹ ۴ مارس، ۱۸۳۷ حزب دموکرات جان کالهوم[۲]
۱۱
مارتین ون بورن ۱۲
۸ مارتین ون بورن ۴ مارس، ۱۸۳۷ ۴ مارس، ۱۸۴۱ حزب دموکرات ریچارد جانسون ۱۳
۹ ویلیام هریسون ۴ مارس، ۱۸۴۱ ۴ آوریل، ۱۸۴۱[۱] حزب ویگ جان تایلر ۱۴
۱۰ جان تایلر ۴ آوریل، ۱۸۴۱ ۴ مارس، ۱۸۴۵ حزب ویگ
بدون حزب[۳]
۱۱ جیمز ناکس پولک ۴ مارس، ۱۸۴۵ ۴ مارس، ۱۸۴۹ حزب دموکرات جورج دالاس ۱۵
۱۲ زاکری تیلور ۴ مارس، ۱۸۴۹ ۹ ژوئیه، ۱۸۵۰[۱] حزب ویگ میلارد فیلمور ۱۶
۱۳ میلارد فیلمور ۹ ژوئیه، ۱۸۵۰ ۴ مارس، ۱۸۵۳ حزب ویگ
۱۴ فرانکلین پیرس ۴ مارس، ۱۸۵۳ ۴ مارس، ۱۸۵۷ حزب دموکرات ویلیام کینگ[۱]
۱۷
۱۵ جیمز بوکانان ۴ مارس، ۱۸۵۷ ۴ مارس، ۱۸۶۱ حزب دموکرات جان برکینریج ۱۸
۱۶ آبراهام لینکلن ۴ مارس، ۱۸۶۱ ۱۵ آوریل، ۱۸۶۵[۴] حزب جوموری‌خواه
حزب متحد ملی[۵]
هانیبال هملین ۱۹
اندرو جانسون ۲۰
۱۷ اندرو جانسون ۱۵ آوریل، ۱۸۶۵ ۴ مارس، ۱۸۶۹ حزب دموکرات
حزب متحد ملی[۵]
۱۸ اولیسس سیمون گرانت ۴ مارس، ۱۸۶۹ ۴ مارس، ۱۸۷۷ حزب جوموری‌خواه شایلر کولفاکس ۲۱
هنری ویلسون[۱]
۲۲
۱۹ روترفورد بیر چارد هیس ۴ مارس، ۱۸۷۷ ۴ مارس، ۱۸۸۱ حزب جوموری‌خواه ویلیام ویلر ۲۳
۲۰ جیمز آبرام کارفیلد ۴ مارس، ۱۸۸۱ ۱۹ سپتامبر، ۱۸۸۱[۴] حزب جوموری‌خواه چستر آلن آرتور ۲۴
۲۱ چستر آلن آرتور ۱۹ سپتامبر، ۱۸۸۱ ۴ مارس، ۱۸۸۵ حزب جوموری‌خواه
۲۲ استیفن گراور کلیولند ۴ مارس، ۱۸۸۵ ۴ مارس، ۱۸۸۹ حزب دموکرات توماس هندریکس[۱]
۲۵
۲۳ بنیامین هریسون ۴ مارس، ۱۸۸۹ ۴ مارس، ۱۸۹۳ حزب جوموری‌خواه لوی مورتون ۲۶
۲۴ استیفن گراور کلیولند
(دور دوم)
۴ مارس، ۱۸۹۳ ۴ مارس، ۱۸۹۷ حزب دموکرات آدلای استیونسون ۲۷
۲۵ ویلیام مک کینلی ۴ مارس، ۱۸۹۷ ۱۴ سپتامبر، ۱۹۰۱[۴] حزب جوموری‌خواه گرت هوبارت[۱]
۲۸
تئودور روزولت ۲۹
۲۶ تئودور روزولت ۱۴ سپتامبر، ۱۹۰۱ ۴ مارس، ۱۹۰۹ حزب جوموری‌خواه
چالرز فیربنکس ۳۰
۲۷ ویلیام هووارد تافت ۴ مارس، ۱۹۰۹ ۴ مارس، ۱۹۱۳ حزب جوموری‌خواه جیمز شرمن[۱]
۳۱
۲۸ توماس وودرو ویلسون ۴ مارس، ۱۹۱۳ ۴ مارس، ۱۹۲۱ حزب دموکرات توماس مارشال ۳۲
۳۳
۲۹ وارن هاردینگ ۴ مارس، ۱۹۲۱ ۲ اوت، ۱۹۲۳[۱] حزب جوموری‌خواه جان کالوین کولیج ۳۴
۳۰ جان کولیج ۲ اوت، ۱۹۲۳ ۴ مارس، ۱۹۲۹ حزب جوموری‌خواه
چارلز دیویس ۳۵
۳۱ هربرت هوور ۴ مارس، ۱۹۲۹ ۴ مارس، ۱۹۳۳ حزب جوموری‌خواه چارلز کورتیس ۳۶
۳۲ فرانکلین دلانو روزولت ۴ مارس، ۱۹۳۳ ۱۲ آوریل، ۱۹۴۵[۱] حزب دموکرات جان گارنر ۳۷
۳۸
هنری والاس ۳۹
هری ترومن ۴۰
۳۳ هری اس ترومن ۱۲ آوریل، ۱۹۴۵ ۲۰ ژانویه، ۱۹۵۳ حزب دموکرات
آلبن بارکلی ۴۱
۳۴ دوایت آیزنهاور ۲۰ ژانویه، ۱۹۵۳ ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۱ حزب جوموری‌خواه ریچارد نیکسون ۴۲
۴۳
۳۵ جان اف. کندی ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۱ ۲۲ نوامبر، ۱۹۶۳[۴] حزب دموکرات لیندون بنیز جانسون ۴۴
۳۶ لیندون بنیز جانسون ۲۲ نوامبر، ۱۹۶۳ ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۹ حزب دموکرات
هوبرت هامفری ۴۵
۳۷ ریچارد نیکسون ۲۰ ژانویه، ۱۹۶۹ ۹ اوت، ۱۹۷۴[۲] حزب جوموری‌خواه اسپیرو انگنیو ۴۶
اسپیرو اگنیو[۲]

جرالد فورد
۴۷
۳۸ جرالد فورد ۹ اوت، ۱۹۷۴ ۲۰ ژانویه، ۱۹۷۷ حزب جوموری‌خواه
نلسون راکفلر
۳۹ جیمی کارتر ۲۰ ژانویه، ۱۹۷۷ ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۱ حزب دموکرات والتر موندین ۴۸
۴۰ رونالد ویلسون ریگان ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۱ ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۹ حزب جوموری‌خواه جورج هربرت واکر بوش ۴۹
۵۰
۴۱ جورج هربرت واکر بوش ۲۰ ژانویه، ۱۹۸۹ ۲۰ ژانویه، ۱۹۹۳ حزب جوموری‌خواه دن کوئیل ۵۱
۴۲ بیل کلینتون ۲۰ ژانویه، ۱۹۹۳ ۲۰ ژانویه، ۲۰۰۱ حزب دموکرات ال گور ۵۲
۵۳
۴۳ جرج واکر بوش ۲۰ ژانویه، ۲۰۰۱
۲۰ ژانویه ۲۰۰۹
حزب جوموری‌خواه دیک چنی ۵۴
۵۵
۴۴ باراک اوباما ۲۰ ژانویه ۲۰۰۹ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ حزب دموکرات جوزف بایدن ۵۶
۵۷
۴۵ دونالد ترامپ ۲۰ ژانویه، ۲۰۱۷ در حال فعالیت حزب جوموری‌خواه مایک پنس ۵۸


پانویس

[دچی‌ین]
  1. ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ درگذشته در دوران خدمت به دلایل طبیعی
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ مستعفی.
  3. Former Democrat who ran for Vice President on Whig ticket. Clashed with Whig congressional leaders and was expelled from the Whig party in 1841.
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ ترور شده.
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ Abraham Lincoln and Andrew Johnson were, respectively, a Republican and a Democrat who ran on the National Union ticket in 1864.

منابع

[دچی‌ین]


پیوندهای بیرونی

[دچی‌ین]