پرش به محتوا

ملج

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

Ulmus glabra

Wych elm

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

ناقص اطلاعات
رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی
قلمرو: گیاهان
شناس نئی: گلدارون
شناس نئی: نو دِلپه‌یی‌ئون
شناس نئی: رزیدها
راسته: گل‌سرخ‌مونائون
خانواده: اوجامونائون
تی: اوجا
نوع: U. glabra
علمی نوم
Ulmus glabra
Huds.
  مقدار دچی‌ین (P181) ویکی دیتا دله

دیگر اسمون
 • Ulmus campestris L. Mill. , Wilkomm
 • Ulmus corylacea Dumrt.
 • Ulmus elliptica Koch
 • Ulmus effusa Sibth.
 • Ulmus excelsa Borkh.
 • Ulmus expansa Rota
 • Ulmus leucocarpa Schur.
 • Ulmus macrophylla Mill.
 • Ulmus major Sm.
 • Ulmus montana Stokes, Smith, Loudon, Mathieu, With.
 • Ulmus nuda Ehrh.
 • Ulmus podolica (Wilcz.) Klok.
 • Ulmus popovii Giga.
 • Ulmus scabra Mill. , C. K. Schneid. , Ley, Ascherson & Graebner
 • Ulmus scotica Gand.
 • Ulmus suberosa Michx.
 • Ulmus sukaczevii Andronov
ملج عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

مَلِج یا ملچ (علمی نوم: Ulmus glabra) اتی جنگلی دار نومه که ات‎‌جور اوجا هسته.

ملج ِچو قهوه‌یی مایل به سِرخ هسته و ونه دله سَوز ِرگه هم بدی‌یه وانه و خله قائِم ِچو هسته و همینسه ونجه خله چوئی وسائِل ِبساتن سَره استفاده وانه.

نگارخنه[دچی‌ین]

وابسته جستارون[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]