ممد ولی خان تنکابونی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

ممدولی‌خان تونکابونی (۱۲۶۴-۱۳۴۵ هجری قمری) مئروف به سیپهدار تونکابونی، سیاستی‌مردی و ۵دوره رئیس‌الوزرائ ایران.

وه حبیب‌الله خان ِسردار ِوچه و ممدولی‌خان ساعدالدوله زک‌ئو‌زا بیه، از سردارون ممدشا قاجار محاصره هرات دله بیه.

وه ابّل ساعدالدوله و بعد نصرالسلطنه لقب داشته و در دوران جونبش مشروطه به گتِ‌سیپهدار ایسم بیته. وه اتـّا از ۲ فاتح مئروف تهرون در کارائ اینقیلاب مشروطه بی‌یه.

وه ابـّل از سردارون ممدعلی‌شا بی‌یه و در رِقِد‌هدائن بست مشروطه خوائون مسجدشاء دله و در حمله به آزدیخوائون تبریز نقش داشته. بعدأ با ممدعلی‌شاء ایختیلاف پیدا هکرده و بورده شه سه‎ره تونکابن دله بی‌یه. دوران ایستیبداد صغیر آزادیخوائون گیلون بدلیل ایکه وه کارئون‏نظامی ره دونسته و با ممدعلی‎شاء هم ایختیلاف داشته وه ره به‌عونوان رهبر برای فتح تهرون بیتنه.

ابـّلین بار در ۱۳۲۷ هجری قمری رئیس‌الوزرا بیّه و تا ۱۳۳۴ هجری قمری که با لقب گتِ‌سیپهسالار به این مقوم برسیه ۴بار دیگه رئیس‌الوزرا بی‌یه.

دوره رضاشا ونه زمین و زامون ره بیتنه و بلخره وه خادکاشی هاکرده.

گانه ات روز ات‌سره این شعر ره خوندسته:

مرا عار باشد از این زندگی که سالار باشم کنم بندگی

[۱]

عکس‌ئون[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]

  1. تاریخ تنکابن بنویشته علی اصغر یوسفی نیا