پرش به محتوا

نئوناتولوجی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

نئوناتولوجی (به انگلیسی: Neonatology) یتا دکتری تخصص هسه کا فارسی دله وه ره (مطالعات نوزادان) گننه اینتا رشته ، وچئون دکتری( طب اطفال) چله(شاخه) مجموعه بنی (زیرکجکوعه) هسه . اینتا رشته وسه ، وانه 14 سال بعد دبیرسون درس باخندن. اینتا یتا ناخشخنه ئی تخصص و معمولاً نزائون ویجک بخش دله (NICU) انجام وونه . اینتا متخصصئون ناخشئون نوزائونی هسنه کا به دلیل نارس بین ، کم بیئن وزن بعد بداشت بئین(بعد تولد)، رحم دلئی رشد محدودیت ، مارزائی ناهنجاریئون ، سپسیس، هیپوپلازی پوکی (ریوی) یا بداشتن تمون خفه بئین (خفگی در زمان تولد)، ناخش هسنه ئو ئکتری ویک مراقبت نیاز دایننه .