پرش به محتوا

نگرش

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

نگرش ره تومی بر حسب نظریه‌ئونی یادگیری و رویكردونی شناختی تعریف هكردن.در هر اتا از اینتا نظریه‌ئون مفهوم نگرش به گونه‌ای متفاوت تعریف بونه و هر اتا از جنبه‌ئونی متفاوت نگرش ره مورد تأكید قرار دنه. گوردون آلپورد،نگرش ره چنین تعریف هكرده:

«نگرش اتا حالت آمادگی ذهنی و عصبی هسه كه از راه تجربه سازمان پیدا كننه و بر واكنش فرد نسبت به تمومی موضوع‌ئون و موقعیت‌ئونی وابسته به نگرش تأثیر مستقیم و پویا به جا یلنه»[۱].

در اینتا تعریف كه عمدتاً بر نظریه‌ی یادگیری استوار هسه تأثیر تجارب گذشته بر سازمان هدائن به نگرش‌ئون و همچنین نشون هدائن واكنش به اتا موقعیت(آنطور كه در رویكرد رفتاری مطرح هسه) مورد توجه قرار بیته[۲]

اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.

منابع[دچی‌ین]

  1. سیرز و دیگران،1991، به نقل از پاشا شریفی،1381. اصول روان سنجی و روان آزمایی.تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم،صفحه 413
  2. پاشا شریفی،1381. اصول روان سنجی و روان آزمایی.تهران،انتشارات رشد،چاپ هشتم،صفحه 413