وارش

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

وارش بخاری هسته که بچا بیّه و دِباره ئو دستوری ابرِ جا کَلِنه.

ئو وختی هیوا دله شونه میاهـ واری در انِه و کم کم وارش و ورف و سنگ تریک شکل جه، امه سَر کلنه.

نوم[دچی‌ین]

«وارش» اتا قدیمی واژه هسته که مازرونی دله کار شونه ولی این زوون دله وارش شه چندین جور تونده بوئه که هرکمین شه سر ایسم دارنه:

 • زِلف شِه: وارش انده نرم بزنه که حصار دسوری دیمِ سر هنیشه.
 • ستریک: تیفون دله تندِ وارش بزنه.
 • شالِ بیلاج یا رگه: تندِ وارش که سریع هرسته و تموم بوو.
 • شالِ عروسی: وارش اتا رَگه بزنه ولی آفتاب هم دووشه. باور قدیمی دارنه که اینتی گدر شال ِمارِ عاروسی روز هسته.
 • تیم تیم: نم نم وارش
 • دم شه: نرمِ وارش که بنه ره شیر هاکنه
 • دمه: وارش که وا همراهی بزنه
 • رته: وارشی که وا همراهی بزنه و وا وه ره کجکی هاکنه
 • شاریم: اتی نرم وارش
 • تولومی: امبسِ ابر جه وارش بئه، ونه خوری گننه
 • اِسار: وارش ِبِوارِستِن
 • شِلاب: وارشی که خله تند بوئه ره گننه
 • اُکسی: میاه که انبس بوئه یا سبکِ ابر که ونه دله وارش مشت بوئه
 • رز بکشین: وارشی که انده تند بوئه، مل دار چله‌ئون ره بشکنه
 • سیانزم یا ازف: وارشی ابرِ خَوری گننه
 • دار چپا: دارون سر جه ئو کلنه
 • سِراجه: گسفن ِاشنافه که گننه باعث وونه وارش بئه.
 • دب خنه: کوهون و صخره‌ئون دله وارش جه سولاخ بوو، خوری گننه[۱]
 • شه شه: وارشی که ونه وارش‌تیم خله رز-رز بوئه
 • نم نم وارش: یواش-یواش وارش بزنه، خور گننه
 • لَخّز: وارشی که اگه ات‌که شدیدته بوئه، شلاب وونه. وه کجکی وارنه و وا همراه هسته.
 • جخد وارش: وارشی که اول یواش-یواش بزنه و کم‌کم تندته بوو.
 • تگرگ: وارش خله تند بزنه، وه ره سنگ تریک جه مقایسه کننه.[۲]

منابع[دچی‌ین]