وایکینگ

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

وایکینگ ون مردمونی بینه که ئوروپا شمال دله زندگی کردنه. وشون اولین جاء نروژ و سوئد بی‌یه. وشون گت کار دریانوردی بیه. وشون خله گت و زیل جنگجو بینه. وایکینگون بعدن ایسلند و گرینلند ره پیدا هاکردنه و وشون دله هنیشتنه. أتی دانشمندون گننه که وشون اولی اورپایونی بینه که آمریکا قاره ره کشف هاکردنه. وشون خله زیاد گرینلند و آمریکا دله دووم نیاردنه و وشون نسل اونجاهان بزه بیّه.