پرش به محتوا

ویکی‌پدیا:آدمون جادکت بی‌ین

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

ویکی‌پدیا هم خله دیگه دانشنومه‌ئون واری، معروف مردمِ خوری مقاله دارنه. این که کی تونده مقاله‌دار بوئه و کی نوو ره جادکت بی‌ین ِمعیار جا تعیین کامبی.

معیارون[دچی‌ین]

اصلی[دچی‌ین]

ات نفر آدم وقتی جادکت هسته که چنتا معتبر منبع که هدی جا استقلال دارن و سیوا بائن، ونه خوری مطلب بی‌یشت بائن. اتوبیوگرافی و شه وسّه تبلیغ هاکردن و شه ره شخصی سایت دله بالا-بالا بوردن و سایت‌های دله اکانت بساتن جه، ننشنه ویکی‌پدیا دله شه جا ره هاکردن. جادکت بی‌ین وقتی ثابت وانه که دیگرون تشخیص هدا بوئن فلانی اتنده جادکت هسته که ونه خوری ات‌چی بنویسن یا ضبط هاکنن؛ نا این که طرف شه بوره شه وسّه رزومه بساجه.

 • اگه منابع کم یا ضعیف ات نفرِ گپ ره بزونه، ونه ویشته منبع جور هاکردن تا ونه جادکت بی‌ین اثبات بوو.
 • اولیه منابع ره بنشنه مقاله دله کار بزوئن ولی ننشه جادکت بی‌ین ره وشون جه اثبات هاکردن.

کسی که اصلی معیار ره داره، ونه وسّه مقاله بساتن مجاز هسته و دیگه باقی معیارون ره کار ندارنه.

باقی معیارون[دچی‌ین]

اینان معیارها هم مواردی هسته که اگه ات نفر وسّه صادق بوئه، سِراق دِنه که وه احتمالاً جادکت آدم هسته.

 1. طرف انده اتا رشته دله مهارت یا موفقیت داشته که اون رشته‌ی تاریخ دله ونه نوم بموندسته.
 2. سیاستمدارونی که جهونی، کشوری یا استانی سطح دله مقوم دارن یا این سابقه ره دارن.
 3. محلی سیاستمدارونی که رسانه‌ئون وشون خوری گپ بزو بون.
 4. انترتیمنت و ایدئولوژیسم ِشخصیتون که خله معروف هستنه.
 5. ورزشکارونی که حرفه‌ای لیگ دله کا کانّه یا حرفه‌ای تورنمنت دله کا کانّه.
 6. بازیکرونی که معروف فیلم و سریال دله دیی بائن.
 7. نقاشون، مجستمه‌سازون، معمارون و... که خله معروفنه.
 8. کسایی که رسانه‌ئون وشون خوری یک‌دفه خبری موج راه دینگو بائن.
 9. خونش‌کرون و موسیقی‌سازونی که معروف بائن یا وشون ِکار خار-خار بشنوست بوئه.
 10. کسایی که افتخاری مدال بیتنه.
 11. دوبلورهایی که بشناسی‌آدم هستنه، یا نقش اصلی ِجا گپ بزونه یا خار-خار سازمان دله دوبلوری کانّه.