ویکی‌پدیا:خـِد آموز

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

شابلون:صفحه‌های راهنمای ویکی‌پدیا (نوار سرصفحه) ویکی‌پدیا:خـِد آموز/سربرگ برگه‌ها

خودآموز ویرایش در ویکی‌پدیا ي مازندراني[دچی‌ین]

درود! به ویکی‌پدیا خش بيموني. شابلون:خودآموز ویکی‌پدیا دانشنامه‌ای اینترنتی هسه که همگان مقاله‌های اون ره نويسننه یا ویرایش ‌کننه. شما هم تونني در بنويشتن مقاله‌های اون مشارکت هکنین. اینتا خودآموز شما ره کمک ‌کنه تا ویکی‌پدیایی بوين.

اینتا خودآموز تنها اتا خودآموز پایه هسه و نا اتا راهنمای فراگیر. اگه به دنبال جزئیات ویشتری درني، در اینتا خودآموز پیوندهایی به صفحه‌های دیگه دره که آگاهی‌های ويشتري ره در بر دارنه. برای بخونسن اونا همزمون با بخونسن اینتا خودآموز, تونني اونا ره در اتا پنجره‌ی جداگانه یا در اتا برگهٔ دیگه باز هکنین.

همچنین پیوندهایی به صفحه تمرین وجود دارنه که در اون ‌تونني اون چه ره ياد گيرنني تمرین هکنین. همه چیز ره امتحان هکنین و آسوده باشین! اگه چیزی در اینتا جاهاي تمرینی خراب هکردني، کسی دلگیر نبونه.

خودآموز ره ادامه هدين.

یادآوری: در اینتا خودآموز فرض بيه که شما از لایه‌بندی پیش‌فرض استفاده ‌کنني. اگه با اسم شِ کاربری به سیستم وارد بيني و شِ ترجیحات ره تغییر هداني، ممکنه مکان پیوندها تغییر هکنه.


پیش از آغاز، لس هدين! آیا آشنایی ره بديني؟