پرش به محتوا

پارتیجون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اتا تبلو کا ونه ن فرانسیسکو گویا بکشیه کا مادرید پارتیجونئون ره کا ناپلائون تیروارش هاکرده
اوروس سالاداتئون کا نازیشون وشون ره تیروارش هاکردنه 1941 دله .
اینتا عسک ره آلمون فدرال آرکایو دله دارننه.

پارتیجون بیا چیریک اتا عضو اتا پچیک گرپه جه هسه کا وشون الجه (جنگ) تکنیک چریکی الجه (جنگ) کا اتا خارجی نیرو جا الجه کننه. اونتا نا نظامیئونی کا دیّمین کیهونی الجه دله نازیشون جا الجه کردنه اتا نمونه هسنه پارتیجونشون وسه.

واجک ریشه:[دچی‌ین]

پارتجون کا ونه دیکته Partisan - و گاگداری Partizan - اتا فرانسوئیج هسه کا ۱۶۹۰ جه ونه مهنا (معنا) «چریکی الجئون کارو » هسه. اینتا واجک partezan ایتالیایئیج زوون شمالیج لجئون جه (partigiano توسکانی زوون دله)ونه معنا «اتا رشّه(جناح- حیزب) عضو » بیا «امباز»کا ونه ریشه Parte ایتالیائیج زوون دله کا وه ره partem جه ، لاتین زوون جه هایتنه.

گروه‌های پارتیزانی و نبردهای قابل توجه[دچی‌ین]