پرش به محتوا

پارکا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اتا پارکا سختمون ، نو زیلند

پارکا (فرونسئیج جه : parquet) بیا محکمه کا فارسی دله وه ره دادسرا گننه. اتا نهتد هسه عدلیه حه کا هر کادیائی حوزه ، هرتا شهریستون دله کادیستون(دادگاه) پلی کر کنّه. ونه بشته(وظفه) جورم اکتیشاف ، موتّهم دمالهاکردن ، جار ایقامه و .. هسه .

نوم رخه :[دچی‌ین]

اینتا نهاد نوم( فرونسئی زوون جه بموئه : parquet ) جه بموئه مبا ونه شکل تغییر هاکرده ، امروجروج طبری زوون دله بعضیون ونه فارسی واجه ره (دادسرا) ره دی کار گیرننه.

ممبعئون[دچی‌ین]

فارسی ویکیپیدیا