پالئوس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

پالئوس اتا زمین اشناسی دروه بیه که ترشیاری اولین دوره بیه. اینتا دوره دله بیه که بیشه ئونی که وشون دله اتا خله دونه دار ئو چرده ریز دارون دیه پیدا بینه.تمساح ئو اتا اسب مونا جونور که پستوندار بیه با گرم خون جونورون پیدا بینه. اینتا دروه دله گت خزندگون درست نابود بینه.