پمتی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
تبری مردم‌ئون ره سراق دنه که تبری پِمتی تن دَکردنه.

پِمِتی یا پِمِّتی (اینگلیسی جه: Clothing) اون چی هسّه که ونه جا توندنه تَن ره دَپوشن و ره تن دَکِنن. اِتی بی‌یه که پمتی ره جِل جا دوتِنه اما همینتی که توم یور بورده وره حیوون‌ئون پیس (پوس) جه و دیر ماده‌ئونی که پیرا (موحیط) دله پیدا هاکِرد بون دی دوتنه. پمتی دپوشِنّی‌ِین آدم‌ئون وسّه هسّه و وشون هر کجه دَوِّن و جامعه دَرینگِنِن پمتی دپوشی‌یِن وشونِ میون وجود دارنه. پمتی ره چتی دپوشن یا چنده دپوشن اونتا جامعه‌یِ دیما، وشون تن ، زنا یا مردی بی‌یِن و اون منطقه جوغرافی ره ارتباط دارنه.

منبع[دچی‌ین]