کترین لبوره

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

کاترین لابوره (فرونسئیج جه:؛ بزائن گادر ۲ مئی ۱۸۰۶ – بمردن گادر۳۱ سپتومبر ۱۸۷۶) راهبه و قدیس فرانسئیج بیه که وه و سن ونسان پل نیکوکارخنه(خیریه)کیجائون انجومن بیه و ادها(ادعا) داشتا که مقدس مریم ره د بار بدیه ژوئیه و نوامبر ۱۸۳۰دله پاریس خیابون یک دله کلسا دله بدیه.[۱] وه اینتا باور سر دئیه که مقدس مریم ونه جا خاسه که مقدس زنا مدال ره بساجه [۲] که امرو تیتا گت اشمار کتلیکون جه اینتا مدال ره همرا دارننه.
کترین لبوره کتلیک قدیسه
کترین لبوره
بزائنی‌روز 2 می 1806
فن له موتره . فرونسه
بمردن 31دسومبر1876
روئیلی خیابون .پاریس .فرونسه
قبر پاریس
ملیت فرونسئیج
دیگه نوم(ون) کاترین لابوره
کار قدیسه کتلیکون
دین کتلیک مسیی