پرش به محتوا

کراد

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

کراد

کراد دار عکس

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر وجود دارنه
رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  گیاه
جیر قلمرو  رویان‌سنگ‌خزه‌ایان
جیر قلمرو  رویان‌داران
چلّه  آوندداران
جیر دسته  پیدازادان
راسته  باقلاسانان
خانواده  باقلائیان
جیر خانواده  ارغوانیان
تبار  Caesalpinieae
جنس  گلدیتسیا
علمی نوم
Gleditsia caspica  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
René Louiche Desfontaines  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۸۰۹  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله

کَراد، کِرات، لالکی یا للیکی ات‌تی دار نوم هسته. ونه تن ات‌خله تلی دانّه و ونه چله‌ئون جه بنشنه مشعل بساتن. این دار کاج خانواده جا هسته و ونه چو خله سفت و سنگینه. ونه تیم غلاف‌مونائه و ونه ولگ خوشه ره موندنه.

سانسکریت دله، «کِرا» (khara) زخم‌زننده و نوک‌تِج ِمعنی ره دِنه که درویش‌علی کولائیان معتقده همینسه، کراد ِریشه همون سانسکریتی کلموئه. این دار تنه خله تلی دارنه.

کراد تیم ره اگه گو بخاره، ونه اشکم دله نوج زنده و انده گت وانه تا گو ره کاشنه.

ادبیات دله[دچی‌ین]

کراد دار تیم و کول (غلاف)

قدیم ات خیالی داستان دیّه که گاتنه ایمام علی ره ونه دشمنون دمبال هاکردنه و وه فرار هاکرده و بدی‌یه اتا دار دره، دار جه بالا بورده و دار ِتـَنه تلی دربموئه و دشمنون نتونستنه که دار جه بالا بئن و وه ره بَیرن و این دار ره بعداً «کراد دار» بنومِستنه.

نیما یوشیج، روجای کتاب دله کراد دار ره نامردون په تشبیه کانده. وه گانه:

نامرد ِگپ، تلی دانُّ و کَرادِ دَنُّنِ وُنِ سیو کِرُ چکادُ
اون‌دَم کو وینُّ تُنِرِ غم، دِلشادُ اون‌دَم کو وینُّ تُرُ اسیر، آزادُ

منبع[دچی‌ین]