پرش به محتوا

گَر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
جورباجور گرئوناورست گردرازترین گر کا دینیا دله درهکی۲، دیمین دراز گر بنه سر

گر لندفورم‌ئونی ره گننه کا شه دوربر گزذرئون جه درازتر بوئه و مجیکه (قله) دی داشته بو . اغلب گر کتی جه ونه شیپ ویشتر هسه . ویشتر اونتا بنه درازیئون کا وشون درازی و600 مِتِر جه ویشتر بوئه ره گر گننه .

حرا جبل النور

دله سنت-ویکتور گرراه باستانی سنگفرش شده در کوههای بهبهاناتا قدیمی را کا وه ره سنگ جا فرش هاکردنه بهبهون دله

پرونده:MountDamavand.jpg

دنباون گر

منبئون[دچی‌ین]