پرش به محتوا

یزدگرد سوم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
یزدگرد سوم
ساسانیون ِشاء
زمون۶۳۲- ۶۵۱ میلادی
بزائن ِجااستخر
بمردن ِجامرو
پیش ازپیروز سوم
پس ازخسرو چاروم
سلسلهساسانیون
پیـِرشهریار
وچونپیروز سوم، شهربانو، بهرام، ادرگ، مردآوند
دینزرتشت

یزدگرد سوم ساسانیونِ سی‌اُمین و واپسین شا، که شهریار ِوچه و خسرو پرویز ِنوه و شیرین ِشی بی‌یه. سال ۶۳۲ میلادی چون هچکی دیگه سلطنتی خانواده دله نموندست‌بی‌یه، وه ره بَییتنه و شا هاکردنه. [۱] گانّه که وه وقتی خاسته شا بواشه ۲۱ ساله بی‌یه و بیست سال شائی هاکرده. وه که شا بگردسته، ایران دله‌ی بل-بشو و درگیریون تموم بَیینه و مردِم متحد بگردستنه. [۲]

عربون حمله ونه شائی گادِر بی‌یه که باعث بیّه تیسفون و تقریباًً ساسانیون ِتموم سامون ره اعراب بَییرن. یزدگرد هم نتیجتاً باو ِهمراهی فرار هاکرده و وقتی گاوباریون وه ره دعوت هاکردنه، قبول نکارده و بورده مرو ِسمت که اونجه جه بتونه چین جه ارتباط پیدا هاکنه ولی اونجه‌ی حاکمون وه ره خیانت هاکردنه و اتا اَسیوبون آخرسری وه ره بکاشته.

قبلی شا:
خسرو چاروم
یزدگرد سوم
ایرانِ شا

۶۳۲ - ۶۵۱ میلادی

جانشین:
عثمان بن عفان

بن بنویشت[دچی‌ین]

 1. زرین کوب، ۵۳۰
 2. طبری، ۱۶۲۹

منابع[دچی‌ین]

 • ابن فندق، علی بن زید بیهقی. تاریخ بیهق. فروغی، ۱۳۶۱. 
 • بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر. فتوح‌البلدان. ترجمهٔ محمد توکل، نشر نقره، ۱۳۴۷
 • پورداوود، ابراهیم. آناهیتا، پنجاه گفتار پورداوود. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۳. 
 • پیرنیا، حسن. تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۶۲. 
 • ثعالبی نیشابوری، ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل. تاریخ ثعالبی. تهران: نشر نقره، ۱۳۶۸. 
 • دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، برگردان مرتضی ثاقب‌فر، نشر ققنوس. ISBN 964-311-436-8
 • راوندی، مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران.، جلد دوم. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۲۵۳۶
 • زرین‌کوب، عبدالحسین. تاریخ ایران بعد از اسلام. انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۶
 • زرین‌کوب، عبدالحسین. تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴. 
 • طبری، محمد بن حریر. تاریخ طبری، جلد دوم. مترجم: ابولقاسم پاینده. تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۶۲. 
 • فرای، ریچارد ن. عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمهٔ مسعود رجب‌نیا، چاپ چهارم. انتشارات سروش، ۱۳۸۸
 • کریستن سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان. مترجم: رشید یاسمی. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷. 
 • معطوفی، اسدالله. تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران، جلد اول. تهران: نشر ایمان، ۱۳۸۲
 • مقدسی، مطهر بن طاهر. البدء و التاریخ، جلد اول. ترجمهٔ محمد رضا شفیعی کدکنی، نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۷۴
 • یعقوبی، احمد بن اسحاق. تاریخ یعقوبی، جلد اول. ترجمهٔ محمد ابراهیم آیتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، ۱۳۸۲