یزدگرد سوم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
یزدگرد سوم
ساسانیون ِشا
یزدگرد سوم ِسکه، سگستون ِضرب‌بَیی، یزدگردِ شاهنشاهی یازدهمین سال گادِر جه
یزدگرد سوم ِسکه، سگستون ِضرب‌بَیی، یزدگردِ شاهنشاهی یازدهمین سال گادِر جه
زمون ۶۳۲- ۶۵۱ میلادی
بزائن ِجا استخر
بمردن ِجا مرو
پیش از پیروز سوم
پس از خسرو چاروم
سلسله ساسانیون
پیـِر شهریار
وچون پیروز سوم، شهربانو، بهرام، ادرگ، مردآوند
دین زرتشت

یزدگرد سوم ساسانیونِ سی و چارومین و آخرین شا، که شهریار ِوچه و خسرو پرویز ِنوه و شیرین ِشی بی‌یه. سال ۶۳۲ میلادی چون هچکی دیگه سلطنتی خانواده دله نموندست‌بی‌یه، وه ره بَییتنه و شا هاکردنه. [۱] گانّه که وه وقتی خاسته شا بواشه ۲۱ ساله بی‌یه و بیست سال شائی هاکرده. وه که شا بگردسته، ایران دله‌ی بل-بشو و درگیریون تموم بَیینه و مردِم متحد بگردستنه. [۲]

عربون حمله ونه شائی گادِر بی‌یه که باعث بیّه تیسفون و تقریباًً ساسانیون ِتموم سامون ره اعراب بَییرن. یزدگرد هم نتیجتاً باو ِهمراهی فرار هاکرده و وقتی گاوباریون وه ره دعوت هاکردنه، قبول نکارده و بورده مرو ِسمت که اونجه جه بتونه چین جه ارتباط پیدا هاکنه ولی اونجه‌ی حاکمون وه ره خیانت هاکردنه و اتا اَسیوبون آخرسری وه ره بکاشته.

قبلی شا:
خسرو چاروم
یزدگرد سوم
ایرانِ شا

۶۳۲ - ۶۵۱ میلادی

جانشین:
عثمان بن عفان

بن بنویشت[دچی‌ین]

 1. زرین کوب، ۵۳۰
 2. طبری، ۱۶۲۹

منابع[دچی‌ین]

 • ابن فندق، علی بن زید بیهقی. تاریخ بیهق. فروغی، ۱۳۶۱. 
 • بلاذری، احمد بن یحیی بن جابر. فتوح‌البلدان. ترجمهٔ محمد توکل، نشر نقره، ۱۳۴۷
 • پورداوود، ابراهیم. آناهیتا، پنجاه گفتار پورداوود. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۴۳. 
 • پیرنیا، حسن. تاریخ باستانی ایران. تهران: انتشارات دنیای کتاب، ۱۳۶۲. 
 • ثعالبی نیشابوری، ابومنصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل. تاریخ ثعالبی. تهران: نشر نقره، ۱۳۶۸. 
 • دریایی، تورج، شاهنشاهی ساسانی، برگردان مرتضی ثاقب‌فر، نشر ققنوس. ISBN 964-311-436-8
 • راوندی، مرتضی. تاریخ اجتماعی ایران.، جلد دوم. چاپ سوم. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۲۵۳۶
 • زرین‌کوب، عبدالحسین. تاریخ ایران بعد از اسلام. انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم، ۱۳۸۶
 • زرین‌کوب، عبدالحسین. تاریخ مردم ایران، پیش از اسلام. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴. 
 • طبری، محمد بن حریر. تاریخ طبری، جلد دوم. مترجم: ابولقاسم پاینده. تهران: انتشارات اساطیر، ۱۳۶۲. 
 • فرای، ریچارد ن. عصر زرین فرهنگ ایران، ترجمهٔ مسعود رجب‌نیا، چاپ چهارم. انتشارات سروش، ۱۳۸۸
 • کریستن سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان. مترجم: رشید یاسمی. تهران: مؤسسهٔ انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۷. 
 • معطوفی، اسدالله. تاریخ چهار هزار ساله ارتش ایران، جلد اول. تهران: نشر ایمان، ۱۳۸۲
 • مقدسی، مطهر بن طاهر. البدء و التاریخ، جلد اول. ترجمهٔ محمد رضا شفیعی کدکنی، نشر آگه، چاپ اول، ۱۳۷۴
 • یعقوبی، احمد بن اسحاق. تاریخ یعقوبی، جلد اول. ترجمهٔ محمد ابراهیم آیتی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ نهم، ۱۳۸۲

شابلون:ساسانیون شائون