آلمان مسیحی دموکرات اتحادیه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
آلمان مسیحی دموکرات اتحادیه
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

  مقدار دچی‌ین (P154) ویکی دیتا دله

کشور آلمان  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
بساتن سال ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵  مقدار دچی‌ین (P571) ویکی دیتا دله
اعضایِ تعداد 676747 [۱]، 662598 [۲]، 789609 [۳]، 777767 [۴]، 751163 [۳][۵]، 713846 [۳][۶]، 685343 [۳][۷]، 671497 [۳][۸]، 657643 [۳][۹]، 645852 [۱۰]، 645786 [۳]، 631700 [۳][۱۱]، 626342 [۳][۱۲]، 638056 [۳][۱۳]، 616722 [۳][۱۴]، 604135 [۳][۱۵]، 594391 [۳][۱۶]، 587244 [۳][۱۷]، 579526 [۳]، 579484 [۱۸]، 571881 [۳]، 571807 [۱۹]، 553896 [۳][۲۰]، 536668 [۳][۲۱]، 528972 [۳][۲۲]، 521149 [۳]، 521097 [۲۳]، 505355 [۲۴]، 505314 [۳]، 489896 [۳][۲۵]، 476347 [۳]، 476331 [۲۶]، 467076 [۳]، 467072 [۲۷]، 467000 ، 457491 [۲۸]، 457488 [۳]، 446859 [۲۹]، 444438 [۳۰]، 444400 [۳]، 431952 [۳۱]، 431920 [۳]، 425916 [۳۲]، 425910 [۳]، 414905 [۳]، 414902 [۳۳]، 407350 [۳۴]، 405802 [۳۵]، 399110 [۳۶][۳۷]، 371986 [۳۸] و 384200 [۳۹]  مقدار دچی‌ین (P2124) ویکی دیتا دله
ایدئولوجی کانسرواتیسم  مقدار دچی‌ین (P1142) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P41) ویکی دیتا دله

وبسایت رسمی سایت  مقدار دچی‌ین (P856) ویکی دیتا دله

آلمان مسیحی دموکرات اتحادیه اتا آلمانی حزب هسته که این کشورِ مهمترین احزاب جمع دره. آنگلا مرکل خله سال این حزب جه قدرت ره داشته.

منابع[دچی‌ین]

 1. صفحه: 18 — https://dserver.bundestag.de/btd/11/059/1105993.pdf
 2. صفحه: 18 — https://dserver.bundestag.de/btd/11/081/1108130.pdf
 3. https://refubium.fu-berlin.de/bitstream/handle/fub188/25609/Arbeitsheft-Nr-30_2019.pdf — هارشی‌ین تاریخ: ۲۸ دسامبر ۲۰۱۹
 4. صفحه: 31 — https://dserver.bundestag.de/btd/12/021/1202165.pdf
 5. صفحه: 30 — https://dserver.bundestag.de/btd/12/039/1203950.pdf
 6. صفحه: 44 — https://dserver.bundestag.de/btd/12/061/1206140.pdf
 7. صفحه: 70 — https://dserver.bundestag.de/btd/13/001/1300145.pdf
 8. صفحه: 46 — https://dserver.bundestag.de/btd/13/033/1303390.pdf
 9. صفحه: 20 — https://dserver.bundestag.de/btd/13/064/1306472.pdf
 10. صفحه: 50 — https://dserver.bundestag.de/btd/13/089/1308923.pdf
 11. صفحه: 50 — https://dserver.bundestag.de/btd/14/002/1400246.pdf
 12. صفحه: 62 — https://dserver.bundestag.de/btd/14/025/1402508.pdf
 13. صفحه: 64 — https://dserver.bundestag.de/btd/14/050/1405050.pdf
 14. صفحه: 60 — https://dserver.bundestag.de/btd/14/080/1408022.pdf
 15. صفحه: 41 — https://dserver.bundestag.de/btd/15/007/1500700.pdf
 16. صفحه: 44 — https://dserver.bundestag.de/btd/15/028/1502800.pdf
 17. صفحه: 24 — https://dserver.bundestag.de/btd/15/055/1505550.pdf
 18. صفحه: 27 — https://dserver.bundestag.de/btd/16/012/1601270.pdf
 19. صفحه: 34 — https://dserver.bundestag.de/btd/16/050/1605090.pdf
 20. صفحه: 27 — https://dserver.bundestag.de/btd/16/084/1608400.pdf
 21. صفحه: 28 — https://dserver.bundestag.de/btd/16/125/1612550.pdf
 22. صفحه: 28 — https://dserver.bundestag.de/btd/17/006/1700630.pdf
 23. صفحه: 41 — https://dserver.bundestag.de/btd/17/048/1704800.pdf
 24. صفحه: 27 — https://dserver.bundestag.de/btd/17/085/1708550.pdf
 25. صفحه: 27 — https://dserver.bundestag.de/btd/17/123/1712340.pdf
 26. صفحه: 29 — https://dserver.bundestag.de/btd/18/004/1800400.pdf
 27. صفحه: 36 — https://dserver.bundestag.de/btd/18/043/1804300.pdf
 28. صفحه: 34 — https://dserver.bundestag.de/btd/18/079/1807910.pdf
 29. منتسر بئیی: Kölner Stadt-Anzeiger — تنک بیّن تاریخ: ۲۲ دسامبر ۲۰۱۵ — Mitgliederranking: Die Volksparteien schrumpfen – AfD legt zu — هارشی‌ین تاریخ: ۵ ژوئن ۲۰۱۶
 30. صفحه: 29 — https://dserver.bundestag.de/btd/18/127/1812720.pdf
 31. صفحه: 32 — https://dserver.bundestag.de/btd/19/023/1902300.pdf
 32. صفحه: 35 — https://dserver.bundestag.de/btd/19/070/1907000.pdf
 33. صفحه: 29 — https://dserver.bundestag.de/btd/19/167/1916760.pdf
 34. https://www.zeit.de/news/2020-01/16/cdu-und-spd-verlieren-mitglieder
 35. صفحه: 30 — https://dserver.bundestag.de/btd/19/257/1925700.pdf
 36. https://www.stimme.de/deutschland-welt/politik/dw/parteimitglieder-gruene-legen-zu-verluste-fuer-afd-und-spd;art295,4449963 — هارشی‌ین تاریخ: ۱۲ آوریل ۲۰۲۱
 37. صفحه: 91 — https://dserver.bundestag.de/btd/20/014/2001490.pdf — هارشی‌ین تاریخ: ۱۴ مارس ۲۰۲۳
 38. منتسر بئیی: Merkur — تنک بیّن تاریخ: ۱ فوریه ۲۰۲۳ — Herbe Verluste: SPD und CDU sterben die Parteimitglieder weg — هارشی‌ین تاریخ: ۱ مارس ۲۰۲۳
 39. صفحه: 43 — https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005960.pdf — هارشی‌ین تاریخ: ۱۵ آوریل ۲۰۲۳