افشاریون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ئیرون افشاریِ پرچم

افشاریون، افشارون یا افشاریه طایفه‌یی از اوغوزون هستنه ایران، ترکیه و افغانستون دله دکلستونه.[۱]

اَفشار یا آبشار اتا تورکمون ایل جه[۲][۳][۴][۵][۶][۷] هستنه که شاء اسماعیل اول گادِر شش‌تا گت ِایل همراهی جه آناتولی ِعوثمانی دله جه بمونه ایران دله و صفویون پایه ره بساتنه. این ایل دِتا گت ِچلّه جه تقسیم بی‌یه: اتا قاسملو و دیگری ارخلو (یا قرخلونادرشاء از چلّه‌ی دومی بی‌یه. طایفه قرخلو ره شاءاسماعیل آذربایجون جه به خراسون کوچ هدائه و خراسون ِشومال دله، نواحی ابیورد و دره گز و باخرز تا حدود مرو دله وشون ره جا هدائه؛ تا ازبک‌ئون و ترکمنون موهاجم پیش مقاومت هاکنن. ات‌خله از این ایل‌ئون شاءعباس گادِر ایل شاهسون دله قاطی بَینه. ایل افشار تورک زوون هستنه[۸]

نادرقلی افشار ملقب به نادرشاء رئیس افشاریونِ ایل بی‌یه که به پادشائی ایران برسی‌یه و مؤسس سلسله افشاریون بیّه. وه دوازده سال (از ۱۱۱۴ تا ۱۱۲۶) ایران سَر حکومت کارده. ونه نیشتنگاء (=پایتخت) مشهد بی‌یه.[۹] وه بعد اونکه افغانون ره کشور دله جه دَربکارده، ایران ِگت ِکدخدائون ره جمع هاکرده و وشون پِشتی جه شه ره شاء بنومسته.[۱۰]

منبع[دچی‌ین]

 1. ایران تاریخ، فرهنگ، هنر زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ایسلامی، تهران، 1385
 2. http://www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-c3e1a26362c34adebd653ebfb3bf2dad-fa.html
 3. گت دایرةالمعارف اسلامی - افشار
 4. Joshua Project - Ethnic People Groups of the Turkic Peoples Affinity Bloc
 5. Tapper, Richard (1997). «Frontier Nomads of Iran: A Political and Social History of the Shahsevan‎.» Cambridge University Press, ISBN 0-521-58336-5, 9780521583367, Page 44
 6. Reid,.J. J. (2000). «Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839-1878‎.» Franz Steiner Verlag, ISBN 3-515-07687-5, 9783515076876, Page 210
 7. Peter Malcolm Holt, Ann Katherine Swynford Lambton, Bernard Lewis (1977). «The Cambridge History of Islam‎» Cambridge University Press, ISBN 0-521-29135-6, 9780521291354, Page 430
 8. کرمون شهرداری
 9. کتاب درسی تاریخ سوم راهنمایی ایران، چاپ و نشر کتاب‌ئون درسی ایران ِشرکت ، ۱۳۷۹، شابک ۹۶۴۰۵۰۰۶۶۶
 10. فارسی ویکی‌پدیا: افشاریان
 • ویکی‌پدیای کارزنون، «افشاریان»، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ).
 • ویکی‌پدیای کارزنون، «افشار افشاریه»، فارسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه، دله. (هارشی‌یه بَیی ).