پرش به محتوا

ایدئولوژی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

مفهوم ایدئولوژی علوم اجتماعی دله خله فرّار هسته.[۱]

بنشنه برداشت‌ئون موجود از ایدئولوژی ره چار دسته دله پیتی هاکردن:[۱]

  1. ایدئولوژی نوعی اندیشه انحرافی کاذب هسته، مثل «آگاهی» سوژه‌ئون انسانی جامعهٔ سرمایه‌داری دله.
این تعریف که از نظر شناخت شناسی منفی هسته، مشخصا از سوی مارکس و انگلس عنوان بیّه و متن مقدمه ۱۸۵۹ مارکس دله بموئه. همچنین نظریه‌ئون پسامارکسی نظیر مارکسیسم هگلی ِ گئورگ لوکاچ و نقد کارل مانهایم بر پیش‌داوری‌ئون ماتریالیسم تاریخی حضور دانّه.[۱]
  1. ایدئولوژی مجموعه‌یی هسته از نظرات، اعتقادات و نگرش‌ئون : مثل جهون‌بینی ِاتا طبقه یا گروه اجتماعی.
این تعریف از نظر اجتماعی نسبی هسته.[۱]
  1. «ایدئولوژی نظری» اتا نظام فکری کم و بیش آگاهانه: این تعریفی محدود از ایدئولوژی هسته که تا دهه ۱۹۶۰ میلادی برداشت غالب از مقوله ایدئولوژی بحث‌ئون فلسفی و سیاسی دله دیّه.[۱]
  2. «ایدئولوژی عملی» که رسانه‌ٔ کمابیش ناآگاهانهٔ رفتارون مرسوم محسوب وانه:این تعریفی مبسوط هسته که توسط مارکس مطرح بیی‌یه و بعدا آنتونیو گرامشی و لویی آلتوسر وه ره توسعه هدانه. این برداشت، از دهه ۶۰ به بعد مقبول‌تر بی‌یه.[۱]

منابع[دچی‌ین]

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ویراسته مایکل پین. «مدخل ایدئولوژی، از گریگوری الیوت». فرهنگ اندیشه انتقادی، از روشنگری تا پسامدرنیته. ترجمهٔ پیام یزدانجو. چاپ چاپ نخست، تهران: نشر مرکز، ISBN 964-305-700-3. ‏.