ایدو

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

ایدو زوونی بساته‌بیی هسته که پس از اسپرانتو بنشنه وه ره پراهمیت‌ترین زوون بساته‌بیی جهون بدونستن. این زوون اوایل قرن بیستم توسط اتا گروه از اصلاح طلبون اسپرانتوزوون بساته‌بَیی‌یه اما امروز گویش گرون خله کمی دانّه که اکثرا اروپا دله درنه.(احتمالاً چیزی بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر)

این زوون شه پایه‌ئون ره اسپرانتو زوون جه بَیی‌ته که به‌وسیله دکتر لودویک لازاروس زامنهوف بساته‌بَیی‌بیّه.

ایدو و اسپرانتو[دچی‌ین]

ایدو از نظر دستوری بسیار به زبان اسپرانتو شبیه می‌باشد. همچنین از نظر واژگان. ایدو و اسپرانتو دو زبان ساده از نظر دستوری، آموزش و استفاده از واژگان با ریشهٔ اروپایی می‌باشند:


آواشناسی[دچی‌ین]

حروف صدادار ایدو همون ۵ حرف (a, e, i, o, u) هستنه. تکیه آوائی هم سیلاب اتا بموندسته به آخر هسته جز فعال دله سیلاب پایانی دله هسته.


دستور زوون[دچی‌ین]

تعدادی از پایونه‌ئون دستوری:

 • o-: اسم‌ئون مفرد
 • i-: اسم‌ئون جمع
 • a-: صفت
 • e-: قید
 • ir-: مصدر زمون گذشته
 • ar-: مصدر زمون حال
 • -or: مصدر زمون آینده
 • -is: فعل زمون گذشته
 • -as: فعل زمون حال
 • -os: فعل زمون آینده
 • -us: فعل شرطی
 • -ez: فعل امری