تحریک انصاف

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
تحریک انصاف
اردو[۱]  مقدار دچی‌ین (P1448) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

کشور پاکئون  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
بساتن سال ۲۵ آوریل ۱۹۹۶  مقدار دچی‌ین (P571) ویکی دیتا دله
حزب رهبر عمران خان  مقدار دچی‌ین (P488) ویکی دیتا دله
رییس ستاد اسلام آباد  مقدار دچی‌ین (P159) ویکی دیتا دله
ایدئولوجی پوپولیسم  مقدار دچی‌ین (P1142) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P41) ویکی دیتا دله

  مقدار دچی‌ین (P1846) ویکی دیتا دله

وبسایت رسمی سایت،  ورسمی سایت  مقدار دچی‌ین (P856) ویکی دیتا دله

پاکستان تحریک انصاف حزب اتا‌ سیاسی حزب هسته که عمران خان بسات بی‌یه و ونجه ات کش رأی بیارده، ولی ونه دوره همتا سر نی بی‌یه که دادگاه ونه حزب ره رقد دپاته.

منابع[دچی‌ین]