ترم (سبزی)

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

ترم

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  گیاه
جیر قلمرو  رویان‌سنگ‌خزه‌ایان
جیر قلمرو  رویان‌داران
چلّه  آوندداران
جیر دسته  پیدازادان
راسته  نعناسانان
خانواده  نعناعیان
جیر خانواده  Nepetoideae
تبار  Mentheae
جنس  خزنه
علمی نوم
Salvia rosmarinus  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
Fridolin Karl Leopold Spenner  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۸۳۵  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
ترم عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

تِرِم اتا سبزی نوم هسته که نعنایِ خانواده جه حیساب انه و مدیترانه‌ی این-دیم تا اون-دیم بومی گیاه هسته. وه ره خارجیون روزماری (علمی نوم: Salvia rosmarinus) گننه. این سبزی ره قدیم‌تاسا بعنوان دوا و درمون هم استیفاده کننه. ترم خله خِش‌بو هسته و ونه خشک‌هکرد هم استفاده وونه. وه ره بعنوان خِراکِ طعم یا دم‌نوش هم بنشنه بخردن و مفید هسته.

منبع[دچی‌ین]

  • انگلیسی ویکی‌پدیا