پرش به محتوا

جهش

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

جهش یا میوتیشن (انگلیسی جه: Mutation) تغییری هسته که زنده موجوداتِ دی‌ان‌ای سَر بوجود إنه و باعث وونه تکامل شکل بَیره. چلیک که دِنیا إنه، ممکن هسته که ونه ژن ونه پییر-مارِ ژن جه فرق هاکنه و ونه دی‌ان‌ایِ پوروتوئین‌ها أتی دیگه وَر-به-وَر قرار بَیرِن. این گادِر سه حالت ممکن هسته پیش بئه:

  1. ویشته گادر جهش مضر هسته؛ یعنن ونه نتیجه این هسته که اون جهش‌هاکرد چلیکِ شانس زنده بموندستن و تولید مثل هاکردن وسّه کمته وانه. مثل وچونی که عقب‌دکت هستنه، أکثراً وشونِ جهش مضر بی‌یه که وشونِ ژن تغییری که نَوسته هاکنه، هاکرده و ناقص شکل بَیته.
  2. بعضی گادِر جهش خنثا هسته؛ این‌جور موقع شاید جهش‌هاکرد چلیکِ بدن تغییر هاکنه و این تغییر قابل أندازه بَئیتن هسته ولی تأثیری ونه تولید مثل ِشانس ِسَر ندارنه و همینسه شاید تغییر نسل بعدی جه إرث برسه و شاید هم إرث نرسه. بعضی جهش‌هایی که دلیل عقلی ندارنه، ولی موجودات دله نسل-به-نسل باقی بموندستنه، تونّه این نوع جا بی‌بوئن.
  3. بعضی گادِر هم جهش مفید هسته؛ اینتی تغییرات کمته پیش إنه ولی چون کسی که اینتی جهش هاکرده، شانس ویشته دانه که تولید مثل هاکنه و این تغییر ره شه وچون وسّه إرث بی‌یله، این جهش ونه نسل دله باقی موندنه و طبق اونچی طبیعی انتخاب ِقانون گانه، این جهش‌ها باعث هستنه که جدید-جدید موجودات بوجود إنّه.

منابع[دچی‌ین]

  • انگلیسی ویکی‌پدیا