رانما:چی جوری هارشائون جا استفاده هکنیم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن

هارشا بشتن سر شما ونه سیستم دله دووئین. بی نوم کارورون نتوننه هارشا بلن. اگه شما خاننی اتا هارشا بلین ونه این نکته‌ئون ره دقت هاکنین:

  • هارشا ونه ویکی فرمت ئون جا بخوننه.
  • هارشا ره ونه صاحاب ونه بله که عومومی جائون دله پخش بوو.

چی جوری هارشا ره بلیم؟[دچی‌ین]

هارشا بشتن سر شما ونه بورین اینجه. شما ونه اول هارشا شه رایانه رو دارین و بعد وه ره ویکی دله آپلود هکنین.

چی جوری هارشائون ره کار بزنیم؟[دچی‌ین]

هارشائون نشون هدائن سر شما توننی جیر فورمولون جا ایستفاده هکنین. البته ونه به جای Wikipedia-logo-v2-mzn.svg شه عکس نوم ره بی‌یلین:

جا
چپ
هارشا چپ دره
[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|left|Image on left]] 
راست
هارشا راست دره
[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|right|Image on right]]
وسط
هارشا وسط دره

[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|center|Image on center]]

قاب
قاب
قاب دار هارشا

[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|frame|Framed image]]

thumb
Wikipedia-logo-v2-mzn.svg

[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|thumb|Thumbnailed image]]

اندازه
100px
200px
250px
[[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|100px|Image: 100 pixels]] [[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|200px|Image: 200 pixels]] [[Image:Wikipedia-logo-v2-mzn.svg|250px|Image: 250 pixels]]
Image: 100 pixels Image: 200 pixels Image: 250 pixels

معادل‌ها[دچی‌ین]

  • به جای Image بنشنه پرونده ره بنویشتن.
  • به جای thumb بنشنه بندانگشتی ره بنویشتن.
  • به جای left بنشنه چپ ره بنویشتن.
  • به جای right بنشنه راست ره بنویشتن.
  • به جای center بنشنه وسط ره بنویشتن.
  • به جای Image بنشنه پرونده ره بنویشتن.