رانما گپ:مازرونی‌نویسی

Page contents not supported in other languages.
ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

یتا نکته[دچی‌ین]

@محک سلام. یه چیزی دئیمه خوندستمه شاید ته وسه جالب بوئه. یتا نسبتا کتاب فامیل جه پیدا هاکاردمه که مازرونی‌نویسی وسه یک نکته جالب داشته مه نظر. البته نخامبه بائیرم إما هم کار بزنیم.
y و i سوا هاکاردن وسه اینتی هاکارد بی‌یه:
فی المثل: Našīye = نشیٖیه. // Bīyel = بیٖیل // قرتیٖ بازیٖ. Hashter ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۷ (UTC)[پاسخ]

خورشیدیان میانائی، اسماعیل (۱۳۷۳). ضرب‌المثل‌ها و اعتقادات مشهور مازندرانی. ساری: شفق.
البته به ذهن من هم ور بخارد بی‌یه منتهی یه همچین کتابی دنبال دیمه.. بهرحال، بعضی ایده‌ئا نیاز به مشروعیت‌سازی دارنّه
این آقای خورشیدیان ونه کتاب آواشناسی جه مشخصه که زبان‌شناسی جه آشنایی نداشته و ونه آواشناسی ابتدائی هسته. کلا اثر خله درخشانی نی‌یه. کتاب آخر سری چند صفحه لغت هم بیارده ونجه یک لغت هم تره بائیرم فقط بخندی: اِستازَن (estāzan): زن استاد Hashter ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)[پاسخ]
جالب بی‌یه 👍 ورگ پیشنهاد جه بی‌شباهت نی‌یه. اسا اونجه نقطه‌دار/بی‌نقطه «ی» سر تفاوت ره سراق دانه، وه پچیک الف یلنه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۶ (UTC)[پاسخ]
@محک البته من فکر کامبه این گزینه ورگ گزینه جه بتّره. سه دلیل جه.
اول: کاغذ و دفتر سر. اما عربی خط دله یتّا نانوشته قاعده دارمبی. اون قاعده گونه که هر دندونه‌ای، یا ونه بن یا ونه سر، یک یا چند نقطه دارنه. آدمیزاد اونگدر کاغذ سر عربی خط ره کار زنده، تموم نقطه‌ها ره دقیقا وشون دندونه سر نی‌یلنه؛ و اون قاعده‌ای که بائیتمه به خواننده کمک کننده تا تشخیص هاده کامین نقطه مال کامین دندونه هسته. ورگ پیشنهاد، این قاعده ره به هم زنده و بخوندستن ره سخت‌ته کانده.
سوم: دیجیتال فضا سر: ورگ روش نیاز فقط در پلتفرم‌های خاصی اجرا وونه. مثلا همین ویکی‌پدیا دله: /Meydān/ وونه: مىدان.
دوم: این گزینه‌ای که مطرح هاکردمه، سابقه (بخوند: مشروعیت) تاریخی دارنه. هرچند در ترازوی علم زبان‌شناسی فرقی ندارنه، ولی بهرحال سابقه تاریخی باعث وونه ملت راحت‌ته وه ره قبول هاکنن. ملت قبلا ابن شکل ره اسلامی کتاب‌ها دله بدینه و وشون وسه آشنائه. درصورتیکه قبل از ورگ، فقط اویغورون این روش ره کار بزونه و ملت وه ره گردن نئیرنّه. Hashter ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۴ (UTC)[پاسخ]
مه ره یاد اتا معاون مدرسه دکته؛ صف سر دیمی، باته دست‌شویی شونی، هرستی شه کار ره‌ نکنین.هنیشین. اسا اگه هم هرستی شه ره سوک کانی، اقلا درست نشونه بیرین، استازن نینی، دستشویی دله ره نمیزین، نئین 😂😂😂 شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۹ (UTC)[پاسخ]
مدارسِ دستشویی‌ها، عجیب جا هستنه Hashter ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۶ (UTC)[پاسخ]