رانما گپ:مازرونی‌نویسی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

مازرونی نویسی اتا مهم مبحث هسه که تا اسا کمتر وه ره پرداخته بیه. هر کی اینجه بی‌یه شه نظر ره مازرونی نویسی درباره بئووه تا اما تونیم اتا کلی قاعده ونه درباره درست هاکنیم.

رسم‌الخط[دچی‌ین]

مه نظر وه هسه که اما فارسی رسم‌الخط جا استفاده هاکنیم. چون فارسی رسم‌الخط قدیم تا اسا مازرونی بنویشتن سر کار شی‌یه. اما ونه، ونه دله تغییراتی هدا بوو. اتا نمونه ئی‌یارمه:

 • بیه (شد)
 • بی‌یه (بود)

اینجه اگر نخائیم نیم‌فاصله جا استفاده هاکنیم، وشون تلفظ اما ره اشتباه النه. شما اگه مورد دیگری ره اشناسنی بئوین.--فیروز (بحث) ‏۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۳ (UTC)

مه نظر هم اینه. --شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۰۲ (UTC)
اتا چی دیگه هم که ونه اضافه هکنم وه هسه که اگر جایی احتمال شونه که امه بنویشت بد تلفظ بوو ونه ِ، ُ، َ جا استفاده هکنیم.--فیروز (بحث) ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۰ (UTC)
Yes check.svg --شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)

اضافه حروف[دچی‌ین]

مازرونی دله اضافه حروف وشون هسنه (پرانتز دله فارسی معادل بنویشت بیه)(نمونه هم بیارد بیه):

 • جا(از، با)(من ماشین جا بمومه، من بابل جا بمومه)
 • ره(را، به)(من وه ره بدیمه، من وه ره بئوتمه)
 • رو(بر)(من ونه رو کار کمه)
 • تا(تا)(تا اونجه خله راه هسه)

نکته‌ای که اینجه وجود دارنه وه هسه که مازرونی دله اضافه حرف، مضاف بمه په انه و این قاعده ونه حتما رعایت بوو.--فیروز (بحث) ‏۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)

حرف اضافه سَر که خله اختلاف وجود ندانّه. البته اینان هم درنه:
  • جه = جا
  • وسّه، به صورت مختصر سه هم کاربرد دانّه (برای؛ ته وسّه بوردمه خاستگاری- أمسه بستنی بخری؟)
  • دله، درون (در؛ من ساری دله درمه- من ساری درون درمه)
  • واری، سون (مثل، شبیه؛ من ته واریمه - وه آدم سون نی‌یه)--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)
وشون واقع دله همون اضافه حرف تلفظ، ساروی دله هسنه. پس هیچ مشکلی ونه جا نارمی.--فیروز (بحث) ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)


دقت هکنین (سون) اگه مرجع فارسی باوِه که ظاهرا ( شمه پلی هسِّه ) حرف اضافه نیه - ولی بابل دله هم ( دله) اتا حرف اضافه ی مهم حساب بونه به معنی درون -من ندومه شما چه زبونای دیگه ره به غیر از فارسی خوب دوننی .بائوتن اینکه (سون) حرف اضافه نیه و( دله ) هسِّه امه دید مرجع جا بستگی دارنه . تمام زبونها این مفاهیم که با این کلمات القا بونه ، همین نوم ها ره ندارننه پس ما درمی فارسی جا سنجمی شه دستور ره و و هم اتا کار غلطه.

  • ضمنا( پلی )به معنی ( پهلو) هم در مقایسه با فارسی که( چاره ی دیگه ای فعلا ندارمی ) حرف اضافه هسِّه.baboli 19 ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۳:۰۴ (UTC)

موصوف و صفت[دچی‌ین]

موصوف و صفت هم که دیگه بئوتن نارنه که مازرونی دله وشون جا برعکس فارسی هسه. دتا نمونه بیاردمه:

 • سیو کفش
 • گت کتاب

--فیروز (بحث) ‏۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)

مضاف و مضاف‎الیه[دچی‌ین]

وه هم موصوف و صفت دسوری هسه.--فیروز (بحث) ‏۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۴ (UTC)

مشبه و مشبه‌به[دچی‌ین]

تشبیه سر اتا نمونه ایارمه:

 • فارسی:این، شبیه آن است.
 • مازرونی:وه، وه ره مونه.

اتا مورد دیگر:

 • فارسی:مازندرانی همانند فارسی یک زبان ایرانی است.
 • مازرونی:مازرونی فارسی دسوری اتا ایرانی زوون هسه.

البته اتی لهجه‌ئون دله واری جا هم دسوری جا استفاده بونه.--فیروز (بحث) ‏۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۸ (UTC)

لهجه‌ئون[دچی‌ین]

مه نظر اینانی که بالا بنویشتی سَر خله اختلاف وجود ندانّه و اگه قوانین کلی لهجه‌ئون سه بی‌یلیم، اینان شه حل وونّه. مثلاً مشبه بخش دله، مه فرق ته جه اینه که اما گامبی: «وه، اونتا ره موندنه» به جای «وه، وه ره مونه». یا مثلأ «مازرونی فارسی دسوری اتا ایرانی زوون هسه» جا گامبی «مازرونی، فارسی واری اتا ایرانی زوون هسته» (البته ساروی لهجه دله اتا نکته درباره کلمه اتا وجود دانّه که اتا یعنی «یک چیز کوچک» و یَتـّا یعنی «یک چیز بزرگ»)

اسا مه نظر ونه قوانینی بی‌یلیم که لهجه‌ئون فرق و فسِل ره دَپوشنه. مِه نظر اینه که افعال ره هر کی شه لهجه جه بنویسه چون مثلاً مِن به راحتی بتومبه بفهمم که ته فعل چچی معنی دانّه. ولی نتومبه بفهمم دسوری یعنی چه؟ (به جز اینکه ات‌نفر مه ره باره.) ونه اتا فکر اینتی کلمه‌ئون وسّه هاکنیم.--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)

تومبی سوال هکنیم. مه نظر ساده‌ترین و کم دردسرترین راه هسه.--فیروز (بحث) ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۰ (UTC)

جمع دوسن[دچی‌ین]

من مخالف جمع دوسن ها/ا ی جا هسمه. مه نظر مازرونی زوون دله فقط ون دوسن بونه و اگر کلمه آخر چمردار حرف دوو اون گدر ونه ئون یا یون جا جمع دوسن. البته فیروزجایی‌یون شون جا هم استفاده کننه که ویشتر اینا ره فارسی دله موننه.--فیروز (بحث) ‏۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC)

من هم اوایل گاتمه که فقط وِنه ئون/ون جه جمع دوندیم، ولی بعد کارور:شمال بزرگ چنتا چی بائوته که وقتی ونه گپ سر فکر هاکردمه، بدیمه درست گانه. بعضی جائون اگه ون جه جمع دَوندیم نخاش وانه یا ننشنه وه ره تلفظ هاکردن. درباره شون هم که اینجه شه نظر ره بائوتمه.
مه نظر ها خاهی یا نخاهی، جزئی از مازرونی زوون هسته یا بیی‌یه. هر زوون دله کلمه‌ئون دخیل هم دره، حتی اگه ها دخیل بوئه، دلیل نوانه که ونجه جمع نوندیم. البته خادی ته بی، که بائوتی ونجه قدیمی بنویشته‌ئون دله کار بزونه. --شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۰۰ (UTC)
شون ره امه لهجه دله جمع سر استفاده کنِنه و مه نظر وه ونه استفاده بوو. البته اجباری دنی‌یه که شما وه ره استفاده نکنی چون شمه لهجه دله دنی‌یه، هر چند که مه نظر وه قدیم دله خله مازرونی دله کار شی‌یه نمونه سر شون، وشون دله کار بورده. های سر من خله راضی نیمه. چون مازرونی اصیل گفتار دله وه ره ندیمه. من تبری متون دله دتا تبری بنویشته دله که قاجاریه دوره جا بی‌یه وه ره بدیمه. اونجه هم مه نظر نویسنده فارسی جا تقلید هاکرده. البته مازرون قلمرو دله کتاب دله ها ره جمع دوسن سر اشاره بیه. ولی من حللا فکر کممه وه تحت تاثیر فارسی هسه. این حال جا مخالفتی نارمه که کار بزه بوو.--فیروز (بحث) ‏۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۱۷ (UTC)


شما که مخالف جمع دوسِّن با (ا) و ( ها) هسنی بفرمیین سنگ و زمین و سیم و دونه ی جمع چی بونه.baboli 19 ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۲:۴۲ (UTC)

تفصیلی صفت[دچی‌ین]

تفصیلی صفت صفتی هسه که دتا چیز یا شخص ره همدیگر جا مقایسه کننه. مه نظر تفضیلی صفت سر زیر نمونه جا مازرونی زوون دله پیروی کنه:

 • من از او بزرگترم (من ونه توم گت‌ تر هسمه).

اینجه توم معادل از فارسی دله هسه که موصوف توم زودتر جمله دله انه. --فیروز (بحث) ‏۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۱۵ (UTC)

إما توم ندارمی گامبی جه: من ونجه گت‌‌تر[مه] هستمه.--شمه خورد گگأ: محکگپ بزوئن ‏۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۱۹ (UTC)

در منطفه بابل ودست کم لهجه بیش از یک میلیون نفر در مازندران بائوت بون ( تون ) ولی روستایی و تغییر یافته ی ونه شکل ره اغلب بیسوادا و یا وچون گننه ( توم) برار جان اتا کم دقت هکن اونتا صفت تفضیلی هسِّه اشتباه هکردنی (ض) به جای (ص) من جسارت نکمه و عوض نکمه بر خلاف بعضی baboli 19 ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۴، ساعت ۰۲:۴۶ (UTC)متن بزرگ

په[دچی‌ین]

پس از و قبل از مازرونی دله نونه استفاده بوو چون هم مازرونی معادل دارننه و هم فارسی هسنه. روشن بین سر مثال ایارمه:

 • قبل از آمدن آریائیها (آریائی‌یون نمه په)
 • بعد از آمدن آریائیها (آریائی‌یون بمه په)

--فیروز (بحث) ‏۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۱۸ (UTC)

نتیجه[دچی‌ین]

رسم‌الخط درباره نظر اتا هسه. پس فارسی رسم‌الخط جا این ویکی دله استفاده بونه.
اضافه حروف بابت جا هم که هیچ مشکلی دنی‌یه. پس همون قاعده‌ای که ونه درباره ذکر بیه کلیت پیدا کنه.
مشبه و مشبه‌به درباره هم مشکلی دنی‌یه و هر کی طبق شه لهجه نویسنه.