زئوس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
زئوس
شخصی معلومات
اقامت
Olympus (en) ترجمه ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
حرفه
پی‌یر
مار
برار-خاخِر
همسرون
متیس (fa) ترجمه تمیس (fa) ترجمه هرا ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
وچون
  لیست…
آرس (fa) ترجمه
Balius (en) ترجمه
Xanthus (en) ترجمه
هلن (fa) ترجمه
آخایوس (fa) ترجمه
Alagonia (en) ترجمه
ملینوئه (fa) ترجمه
هارمونیا (fa) ترجمه
اندومیون (fa) ترجمه
Carius (en) ترجمه
Caerus (en) ترجمه
Asopus (en) ترجمه
Auxo (en) ترجمه
آلتئیا (fa) ترجمه
هکاته (fa) ترجمه
Myrtilus (en) ترجمه
اسکامندر (fa) ترجمه
Litae (en) ترجمه
Megaros (en) ترجمه
توخه (fa) ترجمه
Taenarus (en) ترجمه
Ersa (en) ترجمه
پاندیا (fa) ترجمه
Palici (en) ترجمه
آیتلیوس (fa) ترجمه
Graecus (en) ترجمه
زاگرئوس (fa) ترجمه
Latinus (en) ترجمه
Crinacus (en) ترجمه
Astraea (en) ترجمه
Thallo (en) ترجمه
Magnes son of Aeolus (en) ترجمه
Makedon (en) ترجمه
Carpo (en) ترجمه
لاکیسیس (fa) ترجمه
اتروپوس (fa) ترجمه
کلوتو (fa) ترجمه
Arctus (en) ترجمه
Meliteus (en) ترجمه
پان (fa) ترجمه
خاریتس (fa) ترجمه
Ellops (en) ترجمه
اریس (fa) ترجمه
Ethalion (en) ترجمه
Eetion (en) ترجمه
Dodon (en) ترجمه
Dodone (en) ترجمه
Damocrateia (en) ترجمه
Cyrnus (en) ترجمه
Eubuleus (en) ترجمه
کستور و پولوکس (fa) ترجمه
Basileia (en) ترجمه
Opus II (en) ترجمه
Gargarvs (en) ترجمه
Spartaeus (en) ترجمه
آتنا
Acme (en) ترجمه
هرکول (fa) ترجمه
Nemea (en) ترجمه
Cronius (en) ترجمه
Korybantes (en) ترجمه
Olenus (en) ترجمه
Ogygias (en) ترجمه
Aegle (en) ترجمه
Geraestus (en) ترجمه
Iardanus (en) ترجمه
Dysis (en) ترجمه
Themides (en) ترجمه
Corythus (en) ترجمه
Aetae (en) ترجمه
Bithynus (en) ترجمه
Targitaus (en) ترجمه
Chrysus (en) ترجمه
Arcesilaus (en) ترجمه
Carnus (en) ترجمه
Calligeneia (en) ترجمه
کار (fa) ترجمه
Bura (en) ترجمه
Hydarnis (en) ترجمه
Pelasgus (en) ترجمه
سارپدون (fa) ترجمه[۶][۷]
آرگوس (fa) ترجمه
Mneme (en) ترجمه
Thelxinoë (en) ترجمه
Melete (en) ترجمه
Aoide (en) ترجمه
آیاکوس (fa) ترجمه[۸]
هسپریدس (fa) ترجمه
مینوس (fa) ترجمه[۹]
داردانوس (fa) ترجمه[۱۰][۱۱]
هبه (fa) ترجمه[۱۲]
هرکول (fa) ترجمه[۱۳]
پرسئوس (fa) ترجمه[۱۴]
ایلیتویا (fa) ترجمه
Locrus (en) ترجمه
Pollux (en) ترجمه
آته (fa) ترجمه
Adrasteia (en) ترجمه
Lacedaemon (en) ترجمه
کلیو (fa) ترجمه
ملپومن (fa) ترجمه
هرمس (fa) ترجمه[۱۵]
پرسفونه (fa) ترجمه[۱۶]
دیونیسوس (fa) ترجمه
آرتمیس (fa) ترجمه[۱۷]
آپولو
هفائستوس (fa) ترجمه[۱۸]
آفرودیته
کالیوپه (fa) ترجمه
هلن[۱۹]
Arcesius (en) ترجمه
ائوترپه (fa) ترجمه
اورانیا (fa) ترجمه
هورای (fa) ترجمه
ترپسیکور (fa) ترجمه
پلی‌هیمنیا (fa) ترجمه
اراتو (fa) ترجمه
تالیا (موز) (fa) ترجمه
Arche (en) ترجمه
Garamantis (en) ترجمه
Myrmidon (en) ترجمه
ایاسیون (fa) ترجمه[۲۰][۲۱]
Corinthos (en) ترجمه
Emathion (en) ترجمه
تیتیوس (fa) ترجمه
Solymus (en) ترجمه
امنموسینی (fa) ترجمه
Atymnius (en) ترجمه
Britomartis (en) ترجمه
Sarpedon (en) ترجمه[۶]
Cytus (en) ترجمه
Orchomenus (en) ترجمه
Libyan Sibyl (en) ترجمه
رادامانتوس (fa) ترجمه[۲۲]
Ceroessa (en) ترجمه
Cres (en) ترجمه
اپافوس (fa) ترجمه
Colaxes (en) ترجمه
Aegipan (en) ترجمه
Arcas (en) ترجمه[۲۳][۲۴]
پیریتوس (fa) ترجمه
آنجلوس (اسطوره‌شناسی) (fa) ترجمه
Zethos (en) ترجمه[۲۵][۲۶]
ایرنه (fa) ترجمه
آمفیون (fa) ترجمه[۲۷][۲۵][۲۶]
Acragas (en) ترجمه
تانتالوس (fa) ترجمه[۲۸][۲۹]
Manes (en) ترجمه
Opus (en) ترجمه
Dike (en) ترجمه
یونومیا (افسانه) (fa) ترجمه
Pasithea (en) ترجمه
Acheilus (en) ترجمه
Euphrosyne (en) ترجمه
Enyo (en) ترجمه
Thalia (en) ترجمه
Aglaea (en) ترجمه
Thebe (en) ترجمه[۳۰] ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

زئوس (به یونانی: Ζεύς) و (انگلیسی جه: Zeus) یونان اسطوره‌ئون دله، شاء خدائون هسته. ونه معادل اسطوره‌ئون رومی دله ژوپیتر و دین کرتیان دله ولخانوس هستنه. زئوس جوونترین وچه رئا و کرونوس بی‌یه. وه گت‌ترین فرمونروای کوه المپ و معبد تموم خدائونی که اونجه درنه بی‌یه. با دیّن گت‌ترین حکمفرما وه قانون، عدالت و معنویت ره تعیین کارده، و این مسئله وه ره رهبر روحانی خدائون و آدم‌ها کارده. زئوس خدای آسمون‌ها بی‌یه و در اصل به عنوان خدای آسمون و هوا از طرف قبایل یونانی پرستش بی‌یه. نام زئوس مربوط هسته به کلمهٔ یونانی dios به معنی «درخشون». از دیگر نشانه‌ئون وه مثل آذرخش بنشنه به عصای سلطنتی، جول و ونه سپره اشاره هاکردن.

شجره[دچی‌ین]

شجره‌نامهٔ آخایوس در اسطوره‌شناسی یونان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اورانوس
 
گایا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کرونوس
 
رئا
 
اوکئانوس
 
تتیس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ممفیس
 
 
لیبیا
 
پوزئیدون
 
 
 
نیلوس
 
ایناخوس
 
ملیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلوس
 
آگنور
 
 
 
تلفاسا
 
 
فورونئوس
 
یو
 
زئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
کادموس
 
کیلیکس
 
ائوروپه
 
فینیکس
 
آخیرو
 
 
 
اپافوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هارمونیا
 
 
دانائوس
 
آجیپتوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پلیدروس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آگاوه
 
 
هایپرمنسترا
 
لینسئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آتونوئه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اینو
 
 
 
 
آباس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سمله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آکریسیوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
دانائی
 
زئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پرسئوس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع[دچی‌ین]

 1. جی‌ان‌دی: 118772635. ونه نوم اینجه بمو: Catalog of the German National Library. هارشی‌ین تاریخ: ۳۰ آوریل ۲۰۲۴. اثر یا نومِ زوون: آلمانی زبون.
 2. عنوان : Ζεύς — منتسر بئیی: Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru
 3. عنوان : Rhea — منتسر بئیی: Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru
 4. عنوان : Ἥρα — منتسر بئیی: Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru
 5. عنوان : Ποσειδῶν — منتسر بئیی: Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Volume XXVIIIа, 1900 (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 7. "EB-11 / Sarpedōn". ویرایش یازدهم دانشنامه بریتانیکا (انگلیسی جه).
 8. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 9. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 10. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 11. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Volume X, 1893 (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 12. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 13. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 14. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 15. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 16. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 17. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 18. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 19. "Helena". Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه).
 20. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 21. Nikolai Petrovich Obnorsky. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Volume XLI, 1904 (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 22. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 23. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 24. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 25. ۲۵٫۰ ۲۵٫۱ مقدار ناشناخته. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Volume Iа, 1890 (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 26. ۲۶٫۰ ۲۶٫۱ مقدار ناشناخته. Encyclopedic lexicon. Volume II, 1835 (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 27. مقدار ناشناخته. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Volume Iа, 1890 (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 28. Nikolai Petrovich Obnorsky. Brockhaus and Efron Encyclopedic Dictionary. Volume XXXIIа, 1901 (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 29. Real'nyj slovar' klassicheskih drevnostej po Ljubkeru (روسی جه). {{cite journal}}: Missing or empty |title= (help)
 30. ونه نوم اینجه بمو: Ad Lycophronem. اثر یا نومِ زوون: یونانی بیزانسی. نویسنده: جان تیتز.