پرش به محتوا

کرونوس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
اساطیر یونان باستون
کرونوس در حال بلعیدن فرزندانش
کرونوس
عنوان: زمون
جنسیت: مذکر
پییر: اورانوس
مار: گایا
همسر: رئا
وچون: هستیا، دمتر، هرا، هادس، پوسیدون و زئوس
موضوع‌ئون اساطیر یونان باستون

آ ا ب پ ت ج چ خ د ر ز ژ س
ش ف ک گ ل م ن و ه ی


کرونوس (به یونانی: Κρόνος) و (انگلیسی جه: Cronus) اسطوره‌ئون یونان دله تیتان‌ها شاء هسته.

اول آفرینش خلاء یا خائوس دله وجود بموئه. خائوس جه زمین یا گایا به وجود بمو بعد به ترتیب تارتاروس که دنیای زیرین هسته و اروس یا شهوت خلاء جه به وجود بمونه. دیگه خدائون به وجود بموئه از خائوس عبارتنه از تاریکی یا اربوس و شو یا نیخ. و اما از ازدواج وشون هامرا یا روز و روشنایی یا آتیر متولد بینه. زمین یا همون گایا جه سه خدا بزائه بینه: آسمون یا اورانوس، دریا یا پونتوس و کوه‌ئون یا اورئا.

آسمون هر شو با زمین (گایا و اورانوس) هم آغوشی کارده. از این هم آغوشی ۱۲ تایتان به وجود بمونه سه غول ات چشم و سه غول صددست که اینان در واقع نسل اول خدائون بینه.
اورانوس که در واقع پییر این ۱۲ تایتان بی‌یه وشون جا تنفر داشته به همین جهت وشون ره در تارتاروس یعنی دنیای زیرین زندانی هاکرده. این عمل باعث خشم تیتان‌های مار یعنی زمین یا گایا بیّه و تیتان‌ها جا بخاسته ونه انتقام ره اورانوس یا آسمان جه بیرن. تنها کورونوس که خوردترین تایتان بئه حاضر به انجام این کار بیّه. در نتیجه گایا به وه داسی آهنی هدائه تا اورانوس ره اخته هاکنه. شو گادِر اورانوس که نزدیکی با گایا وسه نزدیک بی‌یه توسط کورونوس اخته بیّه.

کورونوس آلت اخته بیی اورانوس ره دریا دله دمبدا که ونجه آفرودیت یا خدای عشق دنیابمو. اون گادر که کورونوس بعد از شه پییر اورانوس به سلطنت خدائون برسی‌یه حاضر به آزاد هاکردن تایتان‌ها از تاتاروس نیّه. اورانوس و گایا یعنی مار و پییر کورونوس پیشبینی هاکاردنه که کورونوس هم توسط شه وچه ینّه.

زمونی که کورونوس با رئا، شه خاخر، ازدواج هاکرده حاصل این ازدواج به ترتیب هستیا، دمتر، پوزیدون، هرا، هادس و زئوس بینه. اما کورونوس برای اینکه پیشبینی والدینش به حقیقت تبدیل نوو هر کومتا از شه وچون ره زمون تولد خارده.

اما زمون تولد زئوس، رئا اورانوس و گایا جه کومک بخاسته تا نی‌یلن کورونوس زئوس ره بخاره. رئا یتـّا سنگ ره به کورونوس هدائه و وه هم که فکر کارده این گت سنگ زئوس هسته وه ره به جای زئوس بخارده. رئا زئوس ره به جزیره کرت(نزدیکی یونان) بورده و گت هاکرده. زمونی که زئوس گت بیه داروی تهوع آوری ره به کورونوس هدائه که باعث بیه وه وچونی که بخارده ره بشنده که این موقع جنگی ۱۰ ساله میون تایتان‌ها و کورونوس وچون شکل بیته که کورونوس شکست بخارده و سلطنت میون زئوس و ونه برار و خاخر تقسیم بیّه.

اتا چکوش که کرونوس دست دیّه و با اون شه مخالفون ره سرکوب کارده اسا به عنوان مثالی سرکوبی مخالفون وسه کشورون دیکتاتوری دله به کار شونه.


منابع[دچی‌ین]