زردکیجا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

زردکیجا

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  گوشک
جیر قلمرو  دوهستگان
چلّه  قارچ‌های چتری
جیر دسته  قارچ‌های کلاه‌دار
رجه  کلاه‌قارچان
راسته  قارچ‌های کانثارلال
خانواده  قارچ‌های پیاله‌ای
جنس  قارچ پیاله‌ای
علمی نوم
Cantharellus cibarius[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
الیاس مگنوس فرایز  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۸۲۱  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
زردکیجا عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

زردکیجا (zárdekija) اتا جور بخردنی گوشکِ (gušek) نوم هسته که معمولن دارِ بن دَر اِنه.

خارجيون ِزردكيجا دچي‌ين

زرد کیجا ویشته تابستون و پئیز گدر دَر اِنه. 3 الی 15 سانتی‌متر ونه قایده هسته و ونه سَر قیف‌مونائه. ونه سَر هم موجی هسته. این گوشِک دار بـِن دَرانه و دارون ِریشه جه هم‌زیستی دارنه یعنن هم دار ِریشه و هم زردِکیجا سود وَرنه. زردِکیجایِ خار خاصیت این هسته که بئو شه دور جمع نکانده و ضربه‌بخاردن جه خراب نوانه. [۳]

تابستون اواخر و پئیز اوائل که پئیزماهِ اولین وارشون بزوئه، اینتا گوشک جنگل دله خودرو درانه. معمولاً راش ، توسکا ، ممرز ، مرز دار ِبـِن و جائونی که شیب دارنه و رطوبت دره، رشد کنده. زردکیجا اول که بچی‌یه بیّه، ات‌که تل هسته که همینسه وه ره گرم ئو جه شورنه. این گوشکِ گوشت واری هسته و وه ره بنشنه دَس جه ریش-ریش هاکردن و اتی دیگه گوشک زردکیجا واری هسته که اینتی نوانه و سمّی‌ئه. [۴]

منابع[دچی‌ین]