زرزم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

عسل ماز

اروپایی عسل ماز

علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  حیوون
جیر قلمرو  د وری ئون
فرعی قلمرو  نخست‌دهانیان
جور چله  پوست اندازون
چله  بندلینگون
جیر چله  لامیزه‌دارون
جیر چله  لامیزه‌دارون
جیر چله  بندلینگون
جیر چله  شش‌پایان
رجه  بئو
جیر رجه  دوکوژگان
جیر رجه  بالدارون
فرعی رجه  نو بالون
جور راسته  دله‌وری بالدارون
راسته  پرده‌بالان
جیر راسته  باریک‌تنه‌داران
فرعی راسته  زنبورهای نیش‌دار
جور خانواده  زنبورواران
علمی نوم
Anthophila  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
پیر آندره لاتری  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۸۰۴  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله


زِرزِم، زِزِم، عسِل مَقِز ، عسِل ماز ، عسِل مهاز یا عسِل مَهِز ات‌جنس بئو هسته که عسل ساجنه. زرزم این کار ره بر بیتن جا زرزم کالی یا ماز کندل دله انجام دنه. زرزم اجتماعی حیوون هسته و نتونده تیناری زندگی هاکنه.

کلونی ِاعضا[دچی‌ین]

ملکه[دچی‌ین]

زرزم اتا ملکه دارننه که وشون رئیس و وشون مار هسته. ملکه‌ی جنسیت ماده هسته.

نرها[دچی‌ین]

نرها اصلا کار نکاننه و فقط عسل خارنه و وظیفه بارور هاکردن ملکه ره بعهده دارنه.

کارگرها[دچی‌ین]

کارگرها اکثریت زرزمون اتا زرزم کالی ره تشکیل دننه و از نظر جنسیت ماده هستنه ولی قابلیت باروری ره ندارنه.

چلیک‌ئون[دچی‌ین]

وشون چلیک وَچون بصورت کرم هستنه که کارگرها وشونه غذا دننه و بعد از مدتی به حالت بخاتهه و خاشک‌بَیی موندنه تا تبدیل به اتا زرزم کامل بواشن.

منابع[دچی‌ین]