سرخ ولیک

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

سرخ ولیک

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

بقایِ وضعیت   مقدار دچی‌ین (P141) ویکی دیتا دله

انقراض خطر وجود ندارنه
رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  گیاه
جیر قلمرو  رویان‌سنگ‌خزه‌ایان
جیر قلمرو  رویان‌داران
چلّه  آوندداران
جیر دسته  پیدازادان
راسته  گل‌سرخ‌سانان
خانواده  گلسرخیان
جیر خانواده  مالوئیده
جنس  ولیگ
علمی نوم
Crataegus monogyna  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
نیکولاس یوزف فون ژاکین  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
سرخ ولیک عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

سِرخِ وَلیک یا سرخ ولیگ (Crataegus monogyna) ات‌جور ولیک هسته که هم قشنگی وسّه کارنّه و هم بخردنی هسته و دِوایی خاصیت دارنه. سرخ ولیک ِدار، اروپا، آفریقایِ شمال‌غرب و آسیایِ غرب دکاشت وونه. اینتا میوه ره قدیم سنتی‌طب دله کار زونه.

منابع[دچی‌ین]