سلجوقیون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
سلجوقیون
سلجوقیان
پادشائی

۴۲۹/۱۰۳۷–۵۵۲/۱۱۹۴
Location of سلجوقی
وشون سامون گتترین موقع
پایتخت نیشابور
ری
اصفهان
زبان‌(ها) فارسی (رسمی زوون)
عربی
ترکی اغوز
مذهب اسلام
دولت پادشائی
- طغرل بیک
احمد سنجر
تاریخچه
 - تأسیس ۴۲۹/۱۰۳۷
 - انقراض ۵۵۲/۱۱۹۴
پیش از اون
ونه دمبال
غزنویون
خوارزمشاهیون
روم سلجوقیون
ایوبیون
آذربایجون اتابکون
بنی سلدق
آل ارتق
دانشمندیون
زنگیون (سلسله)
بوریون

سلجوقیون یا سلاجقه و آل سلجوق، اتا ترکمونی سلسله بینه که قرن‌های ۵ و ۶ هجری گادِر، غربی آسیا و ایران ِسَر فرمانروایی داشتنه.

شائون لیست[دچی‌ین]

   شا  زندگی  شائی (میلادی)
۱ رکن‌الدین طغرل‌بیک بن سلجوق

 .... -....  

 ۱۰۳۷-۱۰۶۳ 

۲ عضدالدوله آلپ ارسلان

 .... -....  

 ۱۰۶۳-۱۰۷۲ 

۳ جلال‌الدوله ملکشا

 .... -۱۰۹۲ 

 ۱۰۷۲-۱۰۹۲ 

۴ ناصرالدنیا و الدین محمود بن ملکشا

 ۱۰۸۷-....  

 ۱۰۹۲-۱۰۹۴ 

۵ رکن‌الدین برکیارق

 .... -....  

 ۱۰۹۴-۱۱۰۵ 

۶ جلال‌الدین ملکشاه بن برکیارق

 ۱۱۰۰-....  

 ۱۱۰۵-۱۱۰۵ 

۷ غیاث الدنیا و الدین محمد

 ۱۱۱۸-...  

 ۱۱۰۵-۱۱۱۸ 

۸ محمود بن محمد بن ملکشا

 ۱۱۰۴-۱۱۳۱ 

 ۱۱۱۸-۱۱۳۱ 

۹ داود بن ابوالقاسم درگزینی

 .... -....  

 ۱۱۳۱-۱۱۳۱ 

۱۰ مسعود بن محمد بن ملکشا

 .... -۱۱۵۲ 

 ۱۱۳۴-۱۱۵۲ 

۱۱ معزالدین احمد سنجر

 ۱۰۸۶-۱۱۵۷ 

 ۱۰۹۷-۱۱۵۷ نگارخنه[دچی‌ین]

پانویس[دچی‌ین]

شابلون:سلجوقیون