پرش به محتوا

رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

صفحه‌ای جدید با ''''مازرونی زوون''' هم دیگه زوونون دسوری شه سر دستور درانه که ونه بنویشتن و بخونسن ...' ایجاد کرد
(صفحه‌ای جدید با ''''مازرونی زوون''' هم دیگه زوونون دسوری شه سر دستور درانه که ونه بنویشتن و بخونسن ...' ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۳٬۳۵۲

ویرایش