کارور گپ:فیروز

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فلاند[دچی‌ین]

سلام.
فلاند مقاله سر اتا عبارت دره که بنویشته استه: "اتا کشور اسکاندیناوی دله" اینتا عبارت دِرست نی‌یه فلاند اسکاندیناوی دله نی‌یه اسکاندیناوی کشورمون فقط: دانمارک-سوئد-نروژ" هستنه. من نتومبه این عبارت ره ویرایش هاکنم خواهش کمبه اگر زحمت نی‌یه ته این کار ره هاکن.
ایترام جه
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۵ (UTC)

سلام. اون عبارتی که بئوتی دنی‌بی‌یه، ولی وه ره اسکاندیناوی رج جا حذف هاکردمه.--فیروز (گپ) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۴۷ (UTC)

سلام من ای هارشیمه هنوز اونجه دره. کامپیوتر جه بتوندی هارشی گوشی جه هارش.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۷ (UTC)

Yes check.svg . فیروز (گپ) ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۴۳ (UTC)

سوآل (ولگ)[دچی‌ین]

سلام @فیروز برار،
ته جه اتا سوآل داشتمه ولگ معنی چ‌چی هسه؟ Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)

امه لهجه دله ولگ بونه برگه.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۹ (UTC)

سلام؛ اتا سوآل دیگه داشتمه.اینجه بدیمه که اتا لاتین مقاله دره. اینتا اشکال ندارنه؟ اگه من اتا لاتینی مقاله درس هاکنم مشکلی نی‌یه؟ درضمن اینتا مقاله بساتن‌کر(=سازنده) کاروری صفحه بنویشته هسه که وه پرو جه هسه. من که مشکوک بئیمه. مگه وونه؟ اتا نفر پرو جه بئه و مازرونی یاد بئیره؟ و ویکی‌مازنی دله فعالیت هاکنه؟
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۱ (UTC)

اون مقاله مه بنویشت هسه شما کجه جا بدی که ونه بنویشت‌کر پرویی هسه؟ بوری ونه تاریخچه دله وینّی که من این مقاله ره بساتمه و محک هم ونه سر کار هاکرده. قبلا من، Parthava و اسماعیل که این ویکی‌پدیا دله فعالیت کردمی، سعی هاکردمی لاتین بنویسیم. ظاهرا لاتین الفبا مازرونی زوون وسر بهتر هسه. مثلا حسین صمدی اتا گت مازرونی محقق اینجه شه سایت دله مازرونی زوون وسر اتا الفبا پیشنهاد هدا و شه این کتاب ره هم عربی و هم لاتین الفبای جا بنویشته. وه هم اتا صادق هدایت داش آکل مازرونی ترجمه هسه که هم مازرونی و هم لاتین جا بنویشت بیه. پس تا اسا دتا مثال ته وسر بیاردمه که ونه دله لاتینی و عربی الفبای جا یاهی مازرونی‌بنویشتن وسر کار بزه بیه. اتی ویکی‌پدیائون دله هم لاتینی و هم عربی الفبای جا یاهی استفاده بونه. مثلا کردی دله. اما شاید تونیم هم عربی بنویسیم هم لاتینی. مثلا اگه -َ، -ِ و -ُ ره هم بنویسیم تا مدیا‌ویکی بتونه خدکار شه عربی ره لاتینی تبدیل هاکنه و برعکس. این کار وسر ونه تموم بنویشته‌ئون ای ونه اصلاح بوون. فعلا بهتر هسه اما عربی جا بنویسیم.--فیروز (گپ) ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۷ (UTC)

سلام اسا که ویمبه مثل اینکه اشتباهی بیه.
اتا دیگه سوآل.
گادر معنی چ‌چی وونه؟ من تاسا وه ره نشنوسته بیمه.
اتا مسله دیگه.
من اتا عکس شه مله جه دارمه خامبه بار بی‌یلم ته دوندی کجه ونه بی‌یلم؟ رانمایی هاکنی ممنون وومبه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)

گادر یا گدر مازرونی دله زمان، وقت و هنگام معنی دنه. عکس ره اگه ته شه بئیت بوئی تونّی اینجه یا ویکی‌انبار دله آپلود هاکنی. من توصیه کمبه ویکی‌انبار دله آپلود هاکنی. مه نظر هم لاتینی خط، مازرونی زوون وسر بهتر هسّه ولی چون الان مازرونی رو اینجه دیا عربی نویسنّه بهتر هسّه که اما هم وشون ره دمبال هاکنیم. خط عوض هاکردن اتّا فرهنگستون وظیفه هسّه. فیروز (گپ) ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۳۲ (UTC)

هچی لاتینی خط نوونه.
مازرونی کلمه‌ئون خله همدیگه جه نزدیگ هستنه و و عربی خط جه قاتی ووننه.
مثلاً بی‌یه و بیه ره هارش.
بیتترین خط مازرونی زوون وه لاتینی هسه.
Mehdi Parkuhi (گپ) ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۰:۰۲ (UTC)


سلام و خدا قوت، مه شمه جه خامبه هارشا بهیرمه که چه سه ولگ ره کاردنین صفحه؟؟ به‌ته‌ر نیه که بأوه "وألگ سأری" یا "ولگ سری"؟؟ --Parthava (گپ) ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)

سلام Parthava
شما شه مه توم بهتر دونی که مازرونی دله اما بنویشتن و بئوتن وسر اتا معیار ندارمی. پس بهتر هسه اتا جور بنویسیم که هم امه وسر که اینجه درمی ابهام ناره و هم وشونی که دیا جا انه اینجه تونن خار امه بنویشت ره متوجه بوون. قطعا Page، برگه و صفحه معادل و معنی مازرونی دله ولگ بونه. ولی ونه استفاده هاکردن مه نظر بخونسن ره سخت کنه. فیروز (گپ) ‏۲۶ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۷:۲۱ (UTC)

خار بیه؟[دچی‌ین]

بِرو بئیر. راضی بئیی؟ اسا هر چی بایکوت کارور هسه پینگ هاکن تا همه امه اختلافون جه خوردار بووشن. کاروری که حاضر بیه قلیون‌سه تا تونده بنویشته بساجه ولی مازرونی زوون جه نا. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۲۸ (UTC)

من شمه جا بخاسمه بوری اتا نفر جا سوال هاکنی که این جوری بنویشتن درس هسه یا نا؟ اون شخص اطلاعات قطعا من و شمه توم ویشتر هسه. ضمنا من متوجه نیمه کی و چیسر ونه @Mehdi ره بایکوت هاکنه؟ مگه اون کارور اینجه وسر زحمت نکشی‌یه؟ مگه حرفی که وه پرچم خور زوئه درس نیه؟ من که همین زوون دستور خور ونه جا بحث هاکردمه و ونه جواب منطقی بی‌یه. چن تا منبع ره شه حرف اثبات وسر وه ره معرفی هاکردمه و صادقانه مه ره بئوته که وقت نکرده وشون ره مطالعه هاکنه تا شه نظر ره بئووه. شمه بنویشتن جا من ایراد بئیتمه و ای هم شما ره گمه: ونه شه این جوری بنویشتن وسر دلیل بیاری. تونی بوری و اون سایت دله و ونه مدیر جا سوال هاکنی من اینجوری نویسمه و اتا نفر مه جا ایراد گیرنه وه درس هسه؟
الان هم بفهمسه ونه حرف مازرونی ویکی‌پدیای خور درس هسه. اتا گت مشکل مازرونی‌نویسی وسر دره. اینجه اما ونه مقاله بنویسیم و وشون موضوع، محتوا و منبع سر بحث هاکنیم. ولی ونه عوض درمی مازرونی‌نویسی سر بحث کمی. شه هم اگه بخائیم مازرونی‌نویسی وسر اتا قاعده وضع هاکنیم ونه معتبر منابع ره بخونیم و اون آدمون جا که مازرونی زوون جا آشنا هسنه و اینجه دیا وشون ره قبول دارنه جا مشورت بئیریم. شه هم اگه اتا حرف زمبی ونه معتبر دلیل و منبع بیاریم. متاسفانه تا وقتی اینجه دیا اتا مرجع مازرونی‌نویسی وسر دنی‌بو اینجه موفق نبونه. فیروز (گپ) ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۰۶ (UTC)

اونتا لینکی که بائیتی خراب هسه و دکال باز نوونه. ضمنا بد صحبت هاکاردی جای اینکه خار بحث هاکنی. شه جارزنی ره هم ادامه هاده. من هم بلد هستمه ۱۰ نفر ره بحثی دله که به وشون ربطی ندارنه پینگ هاکنم. تومبه ۵۰نفر ره ویکی‌فا جه پینگ هاکنم بئن امه اختلاف ره هارشن. اگه ویکی‌مازرونی چهارتا مقاله کمته داشته بو مه جه چیزی کم وونه؟ نخامبه دیگه مقاله بساجم پشیمون بئیمه. من مسئول نیمه مازرونی زوون سر رسم‌الخط خار هاکنم. ته هم نیاز نی‌یه خار بحث هاکنی همینتی هر کاری که دوست دارنی هاکن. بَنویس والاس، والوس، والیس، والس، ... هر چی دوست داشتی بنویس. @Mehdi برو هارش که من چچی بائیتمه مثل اینکه جناب فیروز خله دوست دارنه ته در جریان دووشی. @محک بِرو مه دسترسی ره قطع هاکن.  وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۷ (UTC)

نه خیر اونچه که راجع به پرچم بائیته به هیچ وجه درست نی‌یه. تمام کشورها دله هر شهر اوستان پرچم دارنه. حتی کشورهایی که وشون حکومت مرکزی و غیرفدرال هسه مثل جاپون. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۳ (UTC)

دستور خور جا بحث نکاردی شروع هاکاردی به جارزنی و ابراز تاسف. شه تاسف ره شه کاروری ولگ دله توضیح هاده نا امه بحث دله. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۳۹ (UTC)

دکال ته تا اسا جارزنی نوم ره بشنوستی؟ بور ویکی‌فا دله وپ:جارزنی ره بخوند. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۰ (UTC)

شه ابراز تاسف ره بی‌یل شه کاروری ولگ وسه اونتا گادر مه جه دری گپ زندی ونه سر موضوع بحث هاکنی و جارزنی ره ئم کنار بی‌یلی. هر وقت یاد بئیتی چتی جارزنی ناکنی و درست بحث هاکنی به محک باوور ویکی‌فا دله مره بائوره بئم. تا اونتا گادر من شمه جا هیچ کاری ندارمه و بازنشسته هستمه. وندادهرمز گپ ‏۱۳ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)