پرش به محتوا

رانما:مازرونی‌نویسی: نسخه‌ئون ِفرق

(صفحه‌ای جدید با ''''مازرونی زوون''' هم دیگه زوونون دسوری شه سر دستور درانه که ونه بنویشتن و بخونسن ...' ایجاد کرد)
 
'''[[مازرونی زوون]]''' هم دیگه زوونون دسوری شه سر دستور درانه که ونه بنویشتن و بخونسن موقع ونه رعایت بوو. اینتا ولگ دله چن تا قاعده که ونه ویکی پدیای دله مازرونی زوون بنویشتن سر کار بوره ره گمی.
==الفبا==
مازرونی الفبا همون [[فارسی]] الفبا هسه. فقطو مازرونیبنشنه نویسیهمون دلهقواعد دتاالفبای نکتهفارسی جه اینجه استفاده هاکردن. ولی به خاطر راحت بیّن کار چنتا جا ره ونه رعایتیاد هکنیندارین:
* کلماتی مثل دَچی‌ین(به فارسی: ساختن) و دچین(به فارسی: بساز) که دِتا معنی و دِتا شکل آوایی دارنه ولی ات جور بنویشته وانّه ره ونه ات جور مشخص هاکردن. همینسه اِما اینجه هرکاجه افعال دله ''ای'' و ''ی'' پشت هم بئن اینتی نویسمبی: '''ـی‌یـ'''
*تنوین نون جا بنویشت بونه. اتا نمونه سر مثلا بونه مثلن.
 
*تشدید ره حرف دبار بنویشتن جا نشون دمی.
==دستوری نکته ئون==
دتا دستوری نکته هسه که شما ونه مازرونی نویسی دله وشون ره رعایت هکنین: