شخصیت

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

شخصیت یا شخسیت مفهومی کلی هسه که معانی مختلفی داینه. اول،به منش شخص اتلاق بونه،یعنی به مجموعه ای از ویژگی‌ئون یا صفات رفتاری فردی خاص. دوم،ممکن هسه اونتا ره خدآگاه بدونیم. سوم،نقاب اجتماعی فرد هسه. چاروم، اون تاثیر کلی هسه که فرد دیگرون سر الننه.

نمونه[دچی‌ین]

غالب رفیقون شروین متفق لاقولنه که وه خلاق و بلند پرواز هسه.خلاق بیئن و بلند پروازی نمونه هائی از ویژگی ها و سفات فرد هسنه و در اینتا مورد د جنبه از شخصیت شروین ره از دیدگاه دیگرون مشخس کننه.اگه سایر ویژگی های شروین ره هم بدونیم ،اونوقت تصویر کم و بیش کاملی از شخسیت وه ره در چارچوب تعریف اوالی که در بالا ارائه هدامی به دس ایارمی.البته ونه موتمئن بویم ویژگی هائی که به شروین نسبت هداهه بیه اساسا درس هسه که البته تزمین اعتبار اون اقلب دشوار هسه.

پیوندون[دچی‌ین]

متالعه شخسیت موزوعی هسه خله گسترده و خله از روان‌شناسون خله توجه به اون نشون هدانه. خله از کارای فروید تلاشی به منزور توسیف ساخت شخسیت انسون بی‌یه. مفاهیم نهاد، خدو فراخد که وه ارئه هدائه درواقع تلاشی بی‌یه درک فرایندای کلیئیه شخسیت وسّه. سایر نمونه‌ئون برجسته نزریه پردازون شخسیت عبارت هسنه از آلفرد آدلر، کارن حورنای، کارل یونگ، آبراهام مزلو، و کارل راحرز.

بقرات (377-46 ق م) اولین کسی بی‌یه که سعی هکرده شخسیت ره توسیف هکنه و اقلب از وه به اونوان علم پزشکی پِی‌یر یاد بونه. بقرات گته که میزون زیاد خون غالبن باعس بونه افراد شاد و دموی مزاج بون. سفرون زیاد آدِم ره خشمگین یا سفراوی کنه. بالا دیّن میزون سفرون سیوه انسونا ره افسرده یا سودائی کنه. بلقم زیاد آدِم ره بی‌احساس یا بلقمی‌مزاج کنه. اینتا نزریه به نزریه اخلات چارگونه یا آمیزه‌ئون چارگونه معروفه.

منابع[دچی‌ین]

فرهنگ توسیفی روان شناسی,فرانک برونو,1986,ترجمه فرزانه تاحری و مهشید یاسایی,1384,چاپ سوم با تجدید نظر,انتشارات ناهید,تهران,صفحات 199 و 200