آلفرد آدلر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

آلفرد آدلر آلمانی(Alfred Adler) (۱۸۷۰۱۹۳۷) از روانشناسان به‌نوم اتریشی بيه.

آدلر معمولاً به عونوان اولين پیشگام گروه روان شناسی اجتماعی در روانکاوی تلقی بونه، زیرا در ۱۹۱۱ از فروید جدا بيه. وه نظریه‌ای ره تدوین هکرده که «علایق اجتماعی» در آن نقش عمده‌ای ره ایفا كننه و وه تنها روان شناسی هسه که اتا گروه چهار نفری تشکیل هداهه که به نوم وه بخونسه بونه.

زندگی آدلر[دچی‌ین]

آدلر در اتا خانواده ثروتمند که در حومه وین، اتریش، زندگی كردنه به دنیا بيئموئه. وچه گي وه با بیماری، حسادت گت برار و طرد بين از سوی شه مار مشخص بيّه بيه.وه خد ره شخصی زشت و کچيک اندام تلقی كرده. آدلر نسبت به شه پر بیش از شه مار احساس نزدیکی كرده و شاید مثل یونگ، بعدا به اینتا دلیل با مفهوم عقده ادیپ مخالفت هکرده که در تجارب دوره وچگي وه انعکاسی نداشته. آدلر در وچگي با جدیت تموم کار كرده تا نزد شه همسالون محبوبیت به دست بياره و كم كم که گتتر بيه، به احساس عزت نفس و پذیرش از سوی دیگرون دست پيدا هكرده که در میون افراد شه خانواده‌ سراغ نداشته.

آدلر در اول دانش‌آموز ضعیفی بيه، به اندازه‌ای ضعیف که معلمی ونه پر ره بتّه که اینتا ريكا برای هیچ شغلی جز شاگرد کفاشی مناسب نیه. اما آدلر با پشتکار و فداکاری خد ره از پایین‌ترین سطح کلاس بالا بکشیه. هم از نظر اجتماعی و هم از نظر تحصیلی سخت تلاش هکرده تا بر عقب‌ماندگی‌ها و شه حقارتا غلبه هکنه و بدین‌ ترتیب برای آینده‌ شه نظريه دایر بر اینکه شخص ونه نقاط ضعفش ره جبران هکنه نمونه‌ای بيه. توصیف احساسای حقارت، که بعدا بخش اصلی نظام وه ره تشکیل هدا، بازتاب مستقیم تجارب اولیه خد وه هسه، دینی که آدلر آزادانه به آن اعتراف هکرده.

آدلر در چهار سالگی، هنگامی که از دست و پنجه نرم هکردن با ذات‌الریه‌ای که وه ره تا دم مرگ بورده بيه بهبودی حاصل هکرده، تصمیم بيته پزشک بوه. درجه دکتری شه پزشکی ره در ۱۸۹۵ از دانشگاه وین دریافت هکرده. پس از بيتن تخصص چشم‌پزشکی و سپس اشتغال در پزشکی عمومی، به روانپزشکی روی بيارده. در ۱۹۰۲ شرکت در نشستای بحث گروهی هفتگی فروید ره به عونوان اتا از چهار عضو مجاز آغاز هکرده. گرچه از نزدیك با فروید کار كرده، رابطه شخصی با یکدیگر نداشتنه. اتا بار فروید بته که آدلر ونه حوصله‌ره سر ويْنه.

آدلر در چند سال بعد نظریه‌ای درباره شخصیت تدوین هکرده که از خله جهات با نظریه فروید تفاوت داشته و تأکید فروید بر عوامل جنسی ره آشکارا مورد انتقاد قرار هداهه. در ۱۹۱۰ فروید ریاست انجمن روانکاوی وین ره به نوم وه هکرده تا اختلافات فزاینده بین اين دتا از میون بوره، اما در ۱۹۱۱، انشعاب اجتناب‌ ناپذیر کامل بيه. اینتا انشعاب تلخ بيه. بعدا آدلر فروید ره کلاهبردار توصیف هکرده و روانکاوی وه ره «کثیف» بخونسه[۱]. فروید از آدلر به عونوان «نابهنجار» و «دیوانه شهرت» یاد كرده [۲].

آدلر در جنگ جهانی اول به عونوان پزشک در ارتش خدمت هکرده و پس از اون کلینیک‌های راهنمای وچون ره در مدارس وین سازماندهی هکرده. در سالای دهه ۱۹۲۰ نظام روان شناسی اجتماعی وی که خد اون ره روان شناسی فردی خونسه پیروون زیادی پیدا هکرده. در ۱۹۲۶ آدلر اولين بازدید از چندین بازدید خد از آمریکا ره انجام هدا و هشت سال بعد به استادی روان شناسی بالینی در دانشکده پزشکی لانگ‌آیلند (نیویورک) منصوب بيه. وه درحالی که برای ایراد سخنرانی پر حرارت در سفر بيه، در ابردین (اسکاتلند)، اسکاتلند بمرده.

فروید در جواب به نامه دوستی که مرگ آدلر به شدت وه ره متأثر هکرده بيه بنويشته، «من معنای دلسوزی شما برای آدلر ره نفهممه. برای اتا یهودی ريكا که از حومه وین خارج بونه مرگ در آبردین به خودی خود اتا موقعیت بی‌سابقه و دلیلی هسه بر اینکه تا چه اندازه پیش بورده. دنیا در برابر ونه مخالفت با روانکاوی پاداش خوبی به وه هدا» [۳].

منابع[دچی‌ین]

  1. (روزن، ۱۹۷۵، ص. ۲۱۰)
  2. (گی، ۱۹۸۸، ص. ۲۲۳)
  3. (اسکارف، ۱۹۷۱، ص. ۴۷)