فردوسی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ونه موجستمه که ونه قور پلی کته.
فردوسی ِقور

حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی مشور به فردوسی فارسی‌زوون شاعر و سوت‌نویس بی‌یه که شاهنومه ره سوت دَوِسته. فردوسی توس، خراسون دله دنیا بموئه و همونجه هم بمرده و وه ره چال هاکردنه. وه این‌سه معروف هسته که ایران ِقدیمی داستان‌ها که زرتشت دین دله دَینه ره اسلام بمو په، جدیدِ زوون جا دگاردنی‌یه و شعر هاکرده و اینتی باعث بیّه فارسی زوون زننه باقی بمونده. وه سی سال بکشی‌یه که شاهنومه ره رج هاکنه. فردوسی سامانیون و غزنویون ِحکومت هم‌گدر بی‌یه و سلطان محمود غزنوی پلی بورده و ونجه اجرت بخاسته که سلطان وه ره پس بزو. فردوسی اتا مسخره‌نومه هم دارنه که ونه دله سلطان محمود ره کتره گانه.


منابع[دچی‌ین]


وابسته جستارون[دچی‌ین]

بیرون بگردسن[دچی‌ین]

Noia 64 apps wp.png اینتا بنویشته خله پچوک هسته. ونه گت هاکردن ره همرا، ویکی‌پدیا ره کومک هاکنین.